Aktualności


Akcja "Świąteczna Paczka" za nami!

2019-12-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie jest organizatorem corocznej przedświątecznej akcji charytatywnej „Świąteczna Paczka”, której patronuje Anna Mołodciak Wójt Gminy Kłodawa. Tegoroczna, już czwarta edycja zachęciła do udziału, jak co roku wiele wrażliwych na losy drugiego człowieka osób. Odzew, wsparcie, pomoc rzeczowa i finansowa okazały się tak duże, że przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy bardzo wszystkim ŚWIĘTYM MIKOŁAJOM 🤶🏼🎅🏼 za to, że otworzyli swoje serca i wywołali szerokie dziecięce uśmiechy na ich buziach W sposób szczególny na nasze uznanie zasługują tegoroczni darczyńcy, a należą do nich:
Patron akcji i darczyńca w jednej osobie – Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak
Ksiądz Kanonik Tadeusz Stachura z Parafii w Kłodawie
Poczta Polska oddział w Kłodawie wraz z Panią Naczelnik Renatą Kujbidą
Koło Łowieckie Leśnik z Kłodawy pod kierownictwem Pana Błażeja Liska oraz przy ogromnym wsparciu Pani Edyty Marciniak
Koło Łowieckie Wilk z Różanek
Firma Constans z Kłodawy
Firma Dromax
Firma Ciecierski Instalacje z Kłodawy
Pan Marek Ludian Koło Łowieckie Leśnik z Kłodawy
Radny Gminy Kłodawa Ireneusz Winnik
Pani Eliza Jarmolińska
Pani Adrianna Chwalisz
Drużyna Piłkarska GKP Kłodawa
Pan Edmund Matwiejuk
Sołtys Gminy Kłodawa Damian Żołędziejewski
Pan Maciej Kowalski
Pan Jerzy Stanisław Machała
Obecnym na Wigilii Gminnej 2019 darczyńcom, wręczono dyplomy z podziękowaniami
Dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie za rok

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


  Wigilia Gminna 2019

  2019-12-04

  wigilia

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   24 grudnia- dzień wolny od pracy

   2019-12-04

   zarzadzenie

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Dzień Parcownika Socjalnego

    2019-11-22

    Dzień 21 listopada jest zawsze mile spędzany w naszym Ośrodku. Z racji przypadającego Dnia Pracownika Socjalnego zawsze odwiedzają nas mili goście, otrzymujemy też mnóstwo serdeczności i życzeń. Jak co roku przedszkolaki z grupy „Pszczółki” wybrały się do nas, aby złożyć wszystkim pracownikom serdeczne życzenia, każda Pani otrzymała własnoręcznie zrobionego przez dzieci kwiatka z życzeniami, a Pani Kierownik laurkę. Naszym przedszkolakom odwdzięczyłyśmy się pięknymi uśmiechami oraz słodką niespodziankę.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Spotkanie ze specjalistą

     2019-11-21

     19 listopada 2019r. odbyło się pierwsze z serii zaplanowanych spotkań ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa- edycja 2019-moduł III". Na terenie naszej gminy projekt ten realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Bezpłatne porady

      2019-11-08

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatne specjalistyczne spotkania w związku z funkcjonowaniem jednostki poradnictwa prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego według harmonogramu zamieszczonego poniżej

      czytaj całość publikacji "Bezpłatne porady "

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       "Podziel się dobrocią"

       2019-11-06

       \"swiatecznapaczka\"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Dyżury pracowników socjalnych

        2019-11-04

        harmonogram

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         OFERTA PRACY

         2019-10-01

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
         ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : ASYSTENT RODZINY

         Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „asystentem rodziny może być osoba, która:
         1) posiada:
         - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
         - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia (…) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
         - wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
         2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
         3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
         4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

         Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
         • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
         • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
         • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
         • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
         • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
         • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
         • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
         • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
         • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
         • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
         • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
         • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
         • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
         • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
         • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
         • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
         • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
         • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
         • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną”.

         Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę”. Praca na terenie gminy Kłodawa,

         Termin i miejsce składania dokumentów:
         • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy Ośrodka tj.
         w poniedziałek od 7:30 do 17:00
         od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
         w piątek od 7:30 do 14:00
         lub mailowe pod adresem: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
         • Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 95 721 66 63, 95 731 00 46.


         Przerwa w dostawie prądu

         2019-09-23

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż w związku z planowanym wyłączeniem prądu przez ENEA Operator sp. z o.o. dnia 24-09-2019r. (wtorek) możne pojawić się problem z obsługą Klientów w godzinach 08:00-15:00

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Pomoc żywnosciowa 2019r.

          2019-09-16

          BANKZYWNOSCI2019

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Wyjazd do Gościmia...

           2019-09-13

           Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu gminy Kłodawa już po raz trzeci miały możliwość wypocząć i podreperować swoje zdrowie w Gościmiu. Wyjazd rehabilitacyjno-rekreacyjny odbył się w dniach 3-6 września 2019r. dzięki środkom finansowym PFRON oraz funduszom gminnym. W zorganizowanym przez GOPS wyjeździe wzięło udział 50 osób, choć tegoroczne zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Rehabilitacja, odpoczynek i integracja to przewodnie hasła tegorocznego pobytu. Uczestnicy wyjazdu byli zakwaterowani w domkach letniskowych oraz mieli zapewnione pełne wyżywienie. Na kuracjuszy czekały liczne zabiegi lecznicze czy specjalistyczne masaże, rekreacja na basenie i siłowni, dostęp do sprzętu pływającego, leśne spacery. Już w pierwszym dniu wszyscy chętnie spotkali się na wieczorku tanecznym, gdzie wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Czas pośniadaniowy spędzano na aktywności fizycznej i rehabilitacji. Dla kuracjuszy przygotowano także koncert kobiecego kwartetu, który wysłuchano w wielkim skupieniu i radości. Podczas wyjazdu nie mogło też zabraknąć wspólnego ogniska połączonego z pieczeniem kiełbasek i śpiewem przy akompaniamencie gitary. Czas spędzony na rozmowach, śmiechach i tańcach pozwolił osobom zmagającym się na co dzień z niepełnosprawnością i problemami oderwać się o trosk życia codziennego oraz powrócić do domów z nowymi siłami witalnymi.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...
            Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

            przejdź do góry...

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

            Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji