Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

4 maja- dzień wolny od pracy GOPS

Data publikacji: 2021-04-30

wolne

Seniorze- weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym!

Data publikacji: 2021-04-30

Drodzy Seniorzy!
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:
https://spis.gov.pl/
Z myślą o bezpieczeństwie osób starszych – GUS przygotował niezbędnik postępowania podczas dokonywania spisu powszechnego, z którym można się zapoznać na stronie:
https://spis.gov.pl/pomoz-seniorowi-spisac-sie-bezpiecznie/

Awaria sieci- utrudniony kontakt

Data publikacji: 2021-04-29

Informujemy, że w dniach 29-30.04.2021r. w związku z nagłą awarią sieci telekomunikacyjnej kontakt telefoniczny z  pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie utrudniowny bądż też niemożliwy. Wszystkie sprawy pilne prosimy kierować osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa

Zdrowych Świąt Wielkanocnych!

Data publikacji: 2021-03-31

święta

Zostań rodziną wspierającą!

Data publikacji: 2021-03-18

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kłodawie  zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 2. rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Kłodawa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 4. z rodziną wspierającą Wójt Gminy Kłodawa (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej) zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 9, 66-415 Kłodawa. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 9, 66-415 Kłodawa lub pod numerem telefonu 95 7216 663.

Druga edycja Programu "Wspieraj Seniora"

Data publikacji: 2021-03-17

Drodzy Seniorzy!

Informujemy, iż nadal trwa druga edycja Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program jest  realizowany również w I kwartale 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.
Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie:

 • dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
 • załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
 • wyprowadzenie psa,
 • dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowania z innych źródeł.
  Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie pod numer  95 7216 663.

 

Poszukiwane osoby do wykonywania usług opiekuńczych

Data publikacji: 2021-03-04

zdj

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2027

Data publikacji: 2021-01-27

Szanowni Państwo,
Gmina Kłodawa przystąpiła do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027, która jest dokumentem planistycznym o charakterze programowym, ze szczególnym kontekstem społecznym. Zależy nam, aby proces przygotowywania SRPS Gminy Kłodawa odbywał się z uwzględnieniem partycypacji społecznej Mieszkańców naszej gminy. W związku z powyższym, bardzo mocno zachęcamy Państwa do współpracy, polegającej na anonimowym wypowiedzeniu się w przedstawionej poniżej ankiecie. Państwa głos pozwoli rozpocząć etap diagnozowania sfery życia społecznego w Gminie Kłodawa.

 

wypełnij »

wyniki »

Wnioski 500+

Data publikacji: 2021-01-25

plakat

Szczepienia przeciwko COVID-19

Data publikacji: 2021-01-15

Drodzy Mieszkańcy!
Od 15 stycznia 2021r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
Od 22 stycznia 2021r. zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się od 25 stycznia 2021r.
W celu dokonania rezerwacji wizyty należy zadzwonić bezpośrednio do lekarza rodzinnego POZ w Gminie Kłodawa pod numer telefonu 95 731 10 71,na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numer telefonu 989  lub za pośrednictwem portalu Pacjent.gov.pl
Punkt szczepień dla Gminy Kłodawa znajduje się:
Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda
ul. Kościelna 9
66-415 Kłodawa
tel: 95 731 10 71
Bezpłatny transport na szczepienie dla pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień, zostanie zorganizowany.
Osoby zainteresowane transportem do punktu szczepień od 15 stycznia 2021 r. proszone są o kontakt pod numerem telefonu:
Gmina Kłodawa (95) 7216 660
Godziny, w których telefon jest czynny
• Poniedziałek 7:30-17:00
• Wtorek-czwartek 7:30-15:30
• Piątek 7:30-14:00
Koordynator: Bożena Popowska +48 504-185-595
• Poniedziałek 17:00-20:00
• Wtorek-czwartek 15:30-20:00
• Piątek 14:00-20:00
O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco. Już od 15 stycznia będziecie mogli zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy - dostaniesz maila.

ZDJ 1ZDJ
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej