Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2027

Data publikacji: 2021-01-27

Szanowni Państwo,
Gmina Kłodawa przystąpiła do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027, która jest dokumentem planistycznym o charakterze programowym, ze szczególnym kontekstem społecznym. Zależy nam, aby proces przygotowywania SRPS Gminy Kłodawa odbywał się z uwzględnieniem partycypacji społecznej Mieszkańców naszej gminy. W związku z powyższym, bardzo mocno zachęcamy Państwa do współpracy, polegającej na anonimowym wypowiedzeniu się w przedstawionej poniżej ankiecie. Państwa głos pozwoli rozpocząć etap diagnozowania sfery życia społecznego w Gminie Kłodawa.

 

wypełnij »

wyniki »

Wnioski 500+

Data publikacji: 2021-01-25

plakat

Szczepienia przeciwko COVID-19

Data publikacji: 2021-01-15

Drodzy Mieszkańcy!
Od 15 stycznia 2021r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
Od 22 stycznia 2021r. zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się od 25 stycznia 2021r.
W celu dokonania rezerwacji wizyty należy zadzwonić bezpośrednio do lekarza rodzinnego POZ w Gminie Kłodawa pod numer telefonu 95 731 10 71,na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numer telefonu 989  lub za pośrednictwem portalu Pacjent.gov.pl
Punkt szczepień dla Gminy Kłodawa znajduje się:
Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda
ul. Kościelna 9
66-415 Kłodawa
tel: 95 731 10 71
Bezpłatny transport na szczepienie dla pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień, zostanie zorganizowany.
Osoby zainteresowane transportem do punktu szczepień od 15 stycznia 2021 r. proszone są o kontakt pod numerem telefonu:
Gmina Kłodawa (95) 7216 660
Godziny, w których telefon jest czynny
• Poniedziałek 7:30-17:00
• Wtorek-czwartek 7:30-15:30
• Piątek 7:30-14:00
Koordynator: Bożena Popowska +48 504-185-595
• Poniedziałek 17:00-20:00
• Wtorek-czwartek 15:30-20:00
• Piątek 14:00-20:00
O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco. Już od 15 stycznia będziecie mogli zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy - dostaniesz maila.

ZDJ 1ZDJ

"Świąteczna Paczka" 2020

Data publikacji: 2020-12-22

Serdecznie dziękujemy naszym Gminnym placówkom oświatowym i instytucjom za zorganizowanie przedświątecznej zbiórki do „Świętej paczki” dla osób najbardziej potrzebujących. Jak co roku „GOPSOWY Mikołaj” przekazał wiele podarunków, które napłynęły do nas m.in.: ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza – Koło Wolontariatu (gry, książki i zabawki), Poczty Polskiej Oddział w Kłodawie i Gorzowie Wlkp. – mnóstwo prezentów w postaci książeczek, art. szkolnych, słodyczy i zabawek.
Nie możemy zapomnieć o Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach (Koło Wolontariatu), która zorganizowała równie szczytną akcję ! Zebrali siły i chęci na zbiórkę żywności dla potrzebujących z najbliższej okolicy. Taki prezent Mikołajkowy otrzymała każda wskazana przez nas osoba.
Równie serdecznie dziękujemy wszystkim prywatnym darczyńcom, którzy obdarowali za naszym pośrednictwem wskazane rodziny.
Ogromnie cieszy nas każda taka współpraca – Razem możemy więcej !
Dziękujemy !!!
1234

Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kłodawa

Data publikacji: 2020-11-23

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.

Obowiązujący w latach 2015-2020 dokument utracił ważność. Wójt Gminy Kłodawa powołał zespół ds. opracowania i koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027.

Powołany zespół przystąpił do projektu rekomendowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. STRATEGOR, który polega na przygotowaniu merytorycznym kadry powołanej do pracy na strategią oraz na konsultacjach eksperckich w formie rekomendacji, zaleceń, wniosków z przeprowadzonej oceny jakościowej obecnej Strategii.

Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem tego dokumentu a także harmonogram etapów jego tworzenia zostanie umieszczona na stronie Gminy Kłodawa oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym, iż strategia jest dokumentem planistycznym o charakterze programowym w zakresie polityki społecznej, bardzo ważnym jest uspołecznienie jej procesu planowania poprzez zapewnienie aktywnego udziału mieszkańców w jej opracowaniu. Proces konsultacji społecznych będzie realizowany poprzez możliwość wypowiedzenia się Mieszkańców gminy w zamieszczanych na stronach internetowych Gminy i jednostek gminnych, ankietach czy sondach.

Planuje się, iż proces tworzenia pełnej dokumentacji zakończy się w pierwszym półroczu 2021r.


J.Piotrzkiewicz

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Data publikacji: 2020-11-09

Od 9 do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać, m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Pomoc dla gorzowskiego szpitala

Data publikacji: 2020-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gorąco zachęca do wparcia zarówno pacjentów jak i personelu gorzowskiego szpitala


Pomoc dla gorzowskiego szpitala

Poszukiwani wolontariusze do pomocy przy realizacji programu "Wspieraj Seniora"

Data publikacji: 2020-11-03

W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą seniorów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizuje Program Wspieraj seniora.
Do udziału w realizacji programu poszukujemy wolontariuszy.
Wspólne działania polegałyby na robieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Pomoc udzielana będzie osobom powyżej 70 roku życia, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka. Osoby chętne do współpracy proszone są o zarejestrowanie swojej oferty w bazie wolontariuszy :
https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

Wstrzymanie dyżurów pracowników socjalnych

Data publikacji: 2020-10-28Wstrzymanie dyżurów pracowników socjalnych

Program

Data publikacji: 2020-10-27Drogi Seniorze!

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie uruchomił program Wspieraj Seniora, którego koordynatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Pomoc w ramach programu polega na dostarczeniu do miejsca zamieszkania Seniora produktów pierwszej potrzeby, takich jak np. artykuły spożywcze, czy też środki ochrony osobistej.


Jak krok po kroku skorzystać z pomocy?

1) osoba starsza w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia), która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię pod numer 22 505 11 11
2) osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
3) pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Pamiętajmy, iż koszty zakupów pokrywa Senior!!
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program

Gmina Kłodawa - pomoc w trakcie epidemii

Data publikacji: 2020-10-27


Pomoc

Zmany godziny otwarcia punktu bankowego GBS w Kłodawie

Data publikacji: 2020-10-19Zmany godziny otwarcia punktu bankowego BGS w Kłodawie

Wizaż i kreowanie wizerunku- czyli nasza codzienność!!!

Data publikacji: 2020-10-15

Z końcem września zakończyliśmy cykl warsztatów z wizażu i autoprezentacji prowadzony w ramach projektu Nowa perspektywa- Stop Wykluczeniu. Nasi uczestnicy mogli osobiście przekonać się, jak wielką rolę w naszym życiu odkrywa nasz wygląd zewnętrzny.
Hasło: Jak nas widzą, tak nas piszą - jest tym, na czym podczas wrześniowych zajęć najbardziej się skupiliśmy.
Jak dbać o siebie i wykonywać podstawową pielęgnację skóry, cery i włosów?
Pomiary własnej figury i klasyfikacja typu każdej z sylwetek
Rola dodatków, i jak nie popełniać błędów przy ich doborze.
Analiza kolorystyczna
Psychologia koloru
Uczestnicy projektu zarówno Panie jak i Panowie przeszli Metamorfozy, które koniecznie trzeba zobaczyć- umieściliśmy je w galerii!!!
Pomimo utrudnień związanych ze stanem epidemiologicznym dotrwaliśmy do końca co dalej? Czas pokaże, jedno jest pewne. Tego szaleństwa, jakie miało miejsce, nikt nam nie odbierze
Projekt pn.: Nowa perspektywa - Stop wykluczeniu - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wizaż i kreowanie wizerunku- czyli nasza codzienność!!!Wizaż i kreowanie wizerunku- czyli nasza codzienność!!!Wizaż i kreowanie wizerunku- czyli nasza codzienność!!!

Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt

Data publikacji: 2020-10-08

Z końcem września zakończyliśmy cykl warsztatów z wizażu i autoprezentacji prowadzony w ramach projektu Nowa perspektywa- Stop Wykluczeniu. Nasi uczestnicy mogli osobiście przekonać się, jak wielką rolę w naszym życiu odkrywa nasz wygląd zewnętrzny.
Hasło: Jak nas widzą, tak nas piszą - jest tym, na czym podczas wrześniowych zajęć najbardziej się skupiliśmy.
Jak dbać o siebie i wykonywać podstawową pielęgnację skóry, cery i włosów?
Pomiary własnej figury i klasyfikacja typu każdej z sylwetek
Rola dodatków, i jak nie popełniać błędów przy ich doborze.
Analiza kolorystyczna
Psychologia koloru
Uczestnicy projektu zarówno Panie jak i Panowie przeszli Metamorfozy, które koniecznie trzeba zobaczyć- umieściliśmy je w galerii!!!
Pomimo utrudnień związanych ze stanem epidemiologicznym dotrwaliśmy do końca co dalej? Czas pokaże, jedno jest pewne. Tego szaleństwa, jakie miało miejsce, nikt nam nie odbierze
Projekt pn.: Nowa perspektywa - Stop wykluczeniu - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje w powiecie gorzowskim

Data publikacji: 2020-09-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż do końca roku 2020 na terenie powiatu gorzowskiego funkcjonują 3 punty, w których świadczona jest nieodpłatne pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.
Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady pod numerem tel. 690 811 540 w każdy poniedziałek w godz. od 8:00 do 10:00
Lokalizacja i godziny otwarcia poniżej:
KOSTRZYŃSKIE CENTRUM KULTURY KRĘGIELNIA ul. Fabryczna 5, Kostrzyn n/Odrą- p.23 tel. 95 752 23 11 poniedziałek 9:00-13:00
URZĄD MIASTA I GMINY W WITNICY Pl. Andrzeja Zabłockiego 6- p.3 tel. 95 721 64 62 wtorek 9:00-13:00
URZĄD GMINY W LUBISZYNIE pl. Jedności Robotniczej 7 - sala konferencyjna 95 727 71 30 środka 9:00- 13:00
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej