Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Wznawiamy dyżury w miejscowościach

Data publikacji: 2021-08-03

zad

Wyjazd dla Przelewic

Data publikacji: 2021-07-26

Mieszkańcy Naszej Gminy uczestniczący w projekcie pn: „ Nowa- perspektywa- stop wykluczeniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
Oś priorytetowa 7- Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Program aktywnej integracji realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłodawie dnia 22 lipca br. wzięli aktywny udział wraz ze swoimi rodzinami w jednodniowej wycieczce zorganizowanej na na rzecz podwyższenia ich kompetencji społecznych.
Zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach oprócz warsztatów z coachingu, spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i wizażystą jest jedną z wielu zaplanowanych atrakcji dla uczestników projektu. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach to perła przyrody Pomorza Zachodniego, a tym samym jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Miejsce urokliwe, które swoją naturalnością nadaje swoistego piękna i czyni krajobraz szczególnie malowniczym.
Było mnóstwo wrażeń !
1234567891011131415161718192024

Dobry Start

Data publikacji: 2021-07-06

zsdf

Punkt Mobilny Dobry Start

Data publikacji: 2021-07-06

GOPS w Kłodawie informuje, iż w dniu 23.07.2021r.  w godz. 11:00-13:30 w tut. Ośrodku otwarty zostanie Mobilny Punkt Obsługi Programu 300+, podczas którego pracownik ZUS pomoże w wymaganych formalnościach. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z pomocy

zdj111

ZMIANY W ŚWIADCZENIU DOBRY START!

Data publikacji: 2021-07-01

zdj

Seniorze- weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym!

Data publikacji: 2021-04-30

Drodzy Seniorzy!
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:
https://spis.gov.pl/
Z myślą o bezpieczeństwie osób starszych – GUS przygotował niezbędnik postępowania podczas dokonywania spisu powszechnego, z którym można się zapoznać na stronie:
https://spis.gov.pl/pomoz-seniorowi-spisac-sie-bezpiecznie/

4 maja- dzień wolny od pracy GOPS

Data publikacji: 2021-04-30

wolne

Awaria sieci- utrudniony kontakt

Data publikacji: 2021-04-29

Informujemy, że w dniach 29-30.04.2021r. w związku z nagłą awarią sieci telekomunikacyjnej kontakt telefoniczny z  pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie utrudniowny bądż też niemożliwy. Wszystkie sprawy pilne prosimy kierować osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa

Zdrowych Świąt Wielkanocnych!

Data publikacji: 2021-03-31

święta

Zostań rodziną wspierającą!

Data publikacji: 2021-03-18

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kłodawie  zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 2. rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Kłodawa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 4. z rodziną wspierającą Wójt Gminy Kłodawa (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej) zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 9, 66-415 Kłodawa. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 9, 66-415 Kłodawa lub pod numerem telefonu 95 7216 663.

Druga edycja Programu "Wspieraj Seniora"

Data publikacji: 2021-03-17

Drodzy Seniorzy!

Informujemy, iż nadal trwa druga edycja Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program jest  realizowany również w I kwartale 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.
Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie:

 • dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
 • załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
 • wyprowadzenie psa,
 • dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowania z innych źródeł.
  Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie pod numer  95 7216 663.

 

Poszukiwane osoby do wykonywania usług opiekuńczych

Data publikacji: 2021-03-04

zdj
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej