Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

Realizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

2011-08-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizuje od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku Projekt Systemowy Poddziałanie 7.1.1.pn.:„Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” . Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 15.07.2011 roku o godz. 9:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym udział wzięły osoby wskazane przez pracowników socjalnych wspomnianego Ośrodka kwalifikujące się do udziału w projekcie systemowym z Poddziałania 7.1.1. Na podstawie analizy dokumentacji znajdującej się na stanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie i ankiet wypełnionych przez wskazane osoby na spotkaniu organizacyjnym, wytypowano pierwsze 13 osób. Docelowo w projekcie udział wezmą 54 osoby z terenu Gminy Kłodawa. Pierwsze spotkanie było wprowadzeniem i omówieniem projektu, na którym uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach i korzyściach wynikających z uczestnictwa w projekcie. Spotkanie prowadzone było przez Panią Bożenę Wójcik kierownika GOPS w Kłodawie. W spotkaniu uczestniczyły również osoby stanowiące kadrę merytoryczną projektu. Za bieżący kontakt z uczestnikami projektu odpowiedzialna będzie Pani Joanna Romaniuk pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Projekt pn: „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” trwać będzie od 01.07.2011 do 30.06.2013 roku.
Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt z Panią Joanną Romaniuk pod numerem telefonu 95 7310 046.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana


    wsteczWstecz

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji