Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

Spotaknie integracyjne uczestników projektu

2011-08-26

Dnia 30 sierpnia 2011r. odbędzie się spotkanie integracyjne dla uczestników i ich rodzin, którzy biorą udział w projekcie pn. „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem spotkania jest zacieśnienie więzi rodzinnych oraz integracja uczestników projektu, którzy często mają za sobą podobne doświadczenia życiowe, a dzięki przełamaniu barier mogą stanowić dla siebie doskonałe źródło wsparcia, porad i wzajemnej pomocy. Ponadto celem jest również pokonanie dystansu pomiędzy beneficjentami a pracownikiem socjalnym i animatorem rodziny, co w toku wspólnej pracy zaowocuje łatwym i szczerym kontaktem.
Program spotkania przewiduje miedzy innymi koncert skrzypcowy, wspólne przygotowywanie poczęstunku i grillowanie, oraz rodzinne gry i zabawy.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji