Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

19 – 20 i 26 – 27 września 2011r. „TRENING INTERPERSONALNY”

2011-09-29

W dniach 19 – 20 oraz 26 – 27 września 2011 roku odbyły się kolejne spotkania w ramach realizowanego projektu systemowego z Poddziałania 7.1.1 pod nazwą „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”.

Spotkania te tworzą cały cykl, obejmujących zakres „Treningu interpersonalnego”. Zajęcia były prowadzone przez psychologa Panią Lucynę Szołno, która pokazała uczestnikom projektu sposoby prawidłowej komunikacji interpersonalnej wewnątrz grupy. Uczestnicy dowiedzieli się również jakie występują role w grupie i które z nich pełnią poszczególne osoby. Ponadto prowadząca pomogła uczestnikom dostrzec i nazwać ich mocne i słabe strony oraz to jak sami siebie postrzegają i jak ich postrzegają inni.
Kolejny z etapów „Treningu interpersonalnego” obejmował poznanie istoty asertywności jako postawy życiowej. Celem tego etapu było wskazanie uczestnikom różnic pomiędzy postawą asertywną a postawa uległą i agresywną, jakie korzyści wiążą się z zachowaniem prawidłowej postawy asertywności oraz jakie są podstawowe techniki asertywnej komunikacji w poszczególnych sytuacjach.
Ostatnim etapem z tego cyklu był trening antystresowy, którego celem było pokazanie uczestnikom przyczyn i konsekwencji stresu, nauka technik efektywnie obniżających zbyt wysoki poziom stresu, czyli kontroli własnych reakcji w sytuacjach stresowych bądź trudnych.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana


    wsteczWstecz

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji