Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

PLANOWANIE BUDŻETU DOMOWEGO 15 MARCA 2012R.

2012-03-20

Spotkanie to miało charakter warsztatu zmierzającego do pokazania uczestnikom projektu POKL „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”, że racjonalne planowanie i przemyślane wydatki przyczynią się do zminimalizowania „wyciekania pieniędzy przez palce”, a tym samym mogą znacząco poprawić kondycję domowego budżetu.

Dzięki profesjonalnym poradom i wskazówkom Pani Magdaleny Mamys, która prowadziła spotkanie, uczestnicy zrozumieli zasady, które wbrew pozorom są bardzo proste i wymagające tylko odrobinę dyscypliny, efektem której jest odzyskanie kontroli nad domowymi finansami, a wszelkie nieplanowane wydatki staną się oszczędnościami.
Pokazane zostały uczestnikom różne metody racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dzięki czemu każdy z uczestników miał możliwość wyboru najbardziej efektywnej jego zdaniem i którą najłatwiej będzie mu wprowadzić w jego indywidualne potrzeby i wydatki. Jednak bardzo istotne okazało się, iż planowanie budżetu domowego nie jest jednorazową czynnością lecz wymagającą wprowadzania bieżących zmian adekwatnych do zmian zachodzących w sytuacji rodziny wymagającej nieplanowanych wydatków takich jak np. zakup leków.
Dzięki temu spotkaniu uczestniczki uświadomiły sobie, że zaprowadzenie dyscypliny w życiu i założenie sobie pewnego celu, do którego będzie się uparcie i wytrwale dążyć może przełożyć się na zdyscyplinowanie domowych finansów.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji