Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

OFERTA PRACY- PRACOWNIK SOCJALNY

2019-08-21

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : PRACOWNIK SOCJALNY

Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wskazane są w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz.1508 ze zm.).
Zgodnie z zapisem ustawowym pracownikiem socjalnym może być osoba, „która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 pedagogika,
 pedagogika specjalna,
 politologia,
 polityka społeczna,
 psychologia,
 socjologia,
 nauki o rodzinie.”
Dodatkowym atutem kandydata jest posiadanie samochodu z uprawnieniami do prowadzenia samochodu.

Termin i miejsce składania dokumentów:
• Chętnych zapraszamy do składania CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy Ośrodka tj.
w poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
w piątek od 7:30 do 14:00
lub mailowe pod adresem: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
• Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu
95 721 66 63, 95 731 00 46.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji