Aktualności


Wigilia Gminna 2019

2019-12-04

wigilia

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  24 grudnia- dzień wolny od pracy

  2019-12-04

  zarzadzenie

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Dzień Parcownika Socjalnego

   2019-11-22

   Dzień 21 listopada jest zawsze mile spędzany w naszym Ośrodku. Z racji przypadającego Dnia Pracownika Socjalnego zawsze odwiedzają nas mili goście, otrzymujemy też mnóstwo serdeczności i życzeń. Jak co roku przedszkolaki z grupy „Pszczółki” wybrały się do nas, aby złożyć wszystkim pracownikom serdeczne życzenia, każda Pani otrzymała własnoręcznie zrobionego przez dzieci kwiatka z życzeniami, a Pani Kierownik laurkę. Naszym przedszkolakom odwdzięczyłyśmy się pięknymi uśmiechami oraz słodką niespodziankę.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Spotkanie ze specjalistą

    2019-11-21

    19 listopada 2019r. odbyło się pierwsze z serii zaplanowanych spotkań ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa- edycja 2019-moduł III". Na terenie naszej gminy projekt ten realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Bezpłatne porady

     2019-11-08

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatne specjalistyczne spotkania w związku z funkcjonowaniem jednostki poradnictwa prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego według harmonogramu zamieszczonego poniżej

     czytaj całość publikacji "Bezpłatne porady "

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      "Podziel się dobrocią"

      2019-11-06

      \"swiatecznapaczka\"

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Dyżury pracowników socjalnych

       2019-11-04

       harmonogram

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        OFERTA PRACY

        2019-10-01

        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
        ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : ASYSTENT RODZINY

        Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „asystentem rodziny może być osoba, która:
        1) posiada:
        - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
        - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia (…) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
        - wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
        2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
        3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
        4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

        Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
        • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
        • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
        • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
        • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
        • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
        • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
        • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
        • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
        • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
        • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
        • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
        • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
        • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
        • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
        • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
        • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
        • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
        • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
        • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną”.

        Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę”. Praca na terenie gminy Kłodawa,

        Termin i miejsce składania dokumentów:
        • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy Ośrodka tj.
        w poniedziałek od 7:30 do 17:00
        od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
        w piątek od 7:30 do 14:00
        lub mailowe pod adresem: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
        • Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 95 721 66 63, 95 731 00 46.


        Przerwa w dostawie prądu

        2019-09-23

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż w związku z planowanym wyłączeniem prądu przez ENEA Operator sp. z o.o. dnia 24-09-2019r. (wtorek) możne pojawić się problem z obsługą Klientów w godzinach 08:00-15:00

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Pomoc żywnosciowa 2019r.

         2019-09-16

         BANKZYWNOSCI2019

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Wyjazd do Gościmia...

          2019-09-13

          Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu gminy Kłodawa już po raz trzeci miały możliwość wypocząć i podreperować swoje zdrowie w Gościmiu. Wyjazd rehabilitacyjno-rekreacyjny odbył się w dniach 3-6 września 2019r. dzięki środkom finansowym PFRON oraz funduszom gminnym. W zorganizowanym przez GOPS wyjeździe wzięło udział 50 osób, choć tegoroczne zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Rehabilitacja, odpoczynek i integracja to przewodnie hasła tegorocznego pobytu. Uczestnicy wyjazdu byli zakwaterowani w domkach letniskowych oraz mieli zapewnione pełne wyżywienie. Na kuracjuszy czekały liczne zabiegi lecznicze czy specjalistyczne masaże, rekreacja na basenie i siłowni, dostęp do sprzętu pływającego, leśne spacery. Już w pierwszym dniu wszyscy chętnie spotkali się na wieczorku tanecznym, gdzie wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Czas pośniadaniowy spędzano na aktywności fizycznej i rehabilitacji. Dla kuracjuszy przygotowano także koncert kobiecego kwartetu, który wysłuchano w wielkim skupieniu i radości. Podczas wyjazdu nie mogło też zabraknąć wspólnego ogniska połączonego z pieczeniem kiełbasek i śpiewem przy akompaniamencie gitary. Czas spędzony na rozmowach, śmiechach i tańcach pozwolił osobom zmagającym się na co dzień z niepełnosprawnością i problemami oderwać się o trosk życia codziennego oraz powrócić do domów z nowymi siłami witalnymi.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


           Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny

           2019-08-19

           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
           ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : PRACOWNIK SOCJALNY

           czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny"

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Realizacja projektu "Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami CIWON2019

            2019-07-29

            CIWON2019

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego już dostępny!

             2019-07-29

             Z przyjemnością prezentujemy długo wyczekiwaną publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.
             W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.
             Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.
             Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.
             Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie.
             Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.
             Niniejszy Katalog dostępny jest także w wersji PDF na pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny


             Spotkanie 500+

             2019-07-15

             Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pracownikiem GOPS które odbędzie się 18 lipca 2019r. o godzi 11:30 na Placu Targowym przy Urzędzie Gminy w Kłodawie. Jeśli potrzebujesz informacji dotyczącej programu ""Rodzina 500+" na każde dziecko lub pomocy przy wypełnieniu wniosku przyjdź!

             Dołączone pliki:


             Wyjazd do Gościmia- edycja 2019

             2019-07-08

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż w dniu 3-6 września 2019r. organizowany jest kolejny wyjazd dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kłodawa do Ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego w Gościmiu. Osoby zmagające się na co dzień z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnym będą miały możliwość odpoczynku, relaksu i integracji społecznej.
             Zapisy przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10 bądź telefonicznie pod nr tel. 95 721 66 63 w terminie do 31 lipca 2019r.
             Podstawą zakwalifikowania się na wyjazd jest posiadane aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
             W przypadku dużej liczby zgłoszeń, ostateczną listę uczestników wyjazdu wyłoni powołana komisja.
             Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

             przejdź do góry...

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

             Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji