Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Podarunek od firmy ICT Poland Kostrzyn nad Odrą

2020-05-07

Dziś dostarczono do naszego Ośrodka przez firmę ICT Poland Kostrzyn nad Odrą oraz Klub Sportowy Stilon Gorzów Prosupport najbardziej potrzebne w czasie panującej epidemii środki ochrony oraz artykuły chemiczne takie jak: maseczki, papier toaletowy, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne. Wszystkie produkty zostaną podarowane naszym podopiecznym, osobom starszym i niepełnosprawnym, którym codzienne zakupy sprawiają nie lada wyzwanie.
Zadbano również o naszych pracowników, a wśród podarków znalazły się także przyłbice, by zadbać o własne bezpieczeństwo pracy.
Za Wasze wielkie serca serdecznie dziękujemy💓

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOSWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

  2020-04-28

  Przekazujmy publikację „Osobisty plan awaryjny”. Poradnik został opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. W załączniku poniżej dokument w całości.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Godziny funkcjonowania punktu kasowego

  2020-04-27

  W związku z wypłatą świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przez nasz Ośrodek informujemy, iż punkt kasowy Banku GBS w Kłodawie (ul. Gorzowska 40) od 28.04.2020 r., będzie otwarty w godzinach 8:00 - 13:00.
  Wszystkie świadczenia oraz zasiłki można odbierać w wyznaczonych godzinach. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Zarządzenie Kierownika GOPS

   2020-04-01


   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Apel do mieszkanców i przedstawicieli Sołectw

    2020-04-01


    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Godziny otwarcia banku

     2020-04-01

     W związku z ograniczoną działalnością banku, prosimy o terminowy odbiór zasiłków wydawanych w dniach 26.03 oraz 27.03. Obiór pieniążków po tym terminie będzie odbywał się w innych oddziałach banku (Gorzów Wielkopolski). O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco..

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Zawieszenie projektu

      2020-04-01


      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       WYŁĄCZONA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA

       2020-04-01


       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Opiekunka/ opiekun w ramach usług opiekuńczych

        2020-03-20


        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Informacja Kierownika GOPS w sprawie Koronawirusa

         2020-03-16         W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu,
         począwszy od dnia 13-03-2020 do odwołania
         wstrzymuje się możliwość osobistego załatwiania spraw
         w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie.

         Prosimy o załatwianie spraw wyłącznie w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
         ➡️ w przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres Ośrodek Pomocy Społecznej
         ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa
         ➡️ w przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować na wskazane adresy e-mail:
         adres ogólny- sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
         w sprawach świadczeń rodzinnych i 500+- sr@klodawa.gopsinfo.pl
         w sprawach pomocy społecznej- ps@klodaa.gopsinfo.pl
         W sprawach wyjątkowych w tym niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt pod nr. tel 95 721 66 63 celem ustalenia sposobu postępowania.

         Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Informacja Kierownika GOPS w sprawie Koronawirusa

          2020-03-13


          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Urząd Pracy w GOPS

           2020-03-13           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż zaplanowane na najbliższy wtorek- 17 marca spotkanie w ramach Urzędu Pracy zostaje odwołane.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Bank Żywnosci- POPŻ 2014-2020

            2020-03-12            W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie apeluje do osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 o jak najszybszy odbiór produktów żywnościowych wydawanych przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63. Na chwilę obecną nie mamy informacji do kiedy i na jakich zasadach działać będzie placówka w najbliższych dniach.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             Wypłaty 500+ i rodzinne

             2020-03-12

             W związku z planowanymi wypłatami gotówkowymi świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń rodzinnych w dniach 12-13.03.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              Odwołanie zajęć programowych

              2020-03-12


              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

               2020-03-12

               Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

               Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

               Często myj ręce

               Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

               Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

               Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

               Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

               Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

               Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

               Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

               Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

               Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

               Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

               Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

               Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

               Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

               Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

               Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.


               Informacja NFZ w sprawie ochrony przed Koronawirusem

               2020-03-11


               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                Nowa perspektywa – stop wykluczeniu

                2020-01-22                Gmina Kłodawa/ Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

                realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie
                pn.,, Nowa perspektywa – stop wykluczeniu”
                Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r

                CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
                Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej do 31.08.2021r.

                UCZESTNICY PROJEKTU

                Uczestnikami Projektu mogą być mieszkańcy województwa lubuskiego (Powiat Gorzowski), w tym:
                • Gmina Kłodawa / Ośrodek Pomocy Społecznej

                • osoby niepełnosprawne

                • Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

                • wychowankowie pieczy zastępczej, w tym:
                • osoby usamodzielniane w wieku 18-24 lat
                • osoby w wieku 15-17 lat
                • osoby w wieku 10 -14 lat

                Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby:
                a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
                b) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom
                z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami
                rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
                c) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby i rodziny korzystające z POPŻ
                Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie:

                1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
                2) Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościelna 10; 66-415 Kłodawa

                FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
                Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:
                a) Coaching grupowy i indywidualny
                b) Warsztaty indywidualne i grupowe z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku
                c) Warsztaty z zakresu zarządzania budżetem domowym
                d) Warsztaty z zakresy uzależnień
                e) Warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni
                f) Zajęcia socjoterapeutyczne
                g) Wyrównywanie braków edukacyjnych ( korepetycje)

                Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie w
                kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy :

                a) Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje
                zawodowe uczestników projektu


                Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.
                Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego
                i zdrowotnego.

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlana

                 Akcja "Świąteczna Paczka" za nami!

                 2019-12-20

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie jest organizatorem corocznej przedświątecznej akcji charytatywnej „Świąteczna Paczka”, której patronuje Anna Mołodciak Wójt Gminy Kłodawa. Tegoroczna, już czwarta edycja zachęciła do udziału, jak co roku wiele wrażliwych na losy drugiego człowieka osób. Odzew, wsparcie, pomoc rzeczowa i finansowa okazały się tak duże, że przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy bardzo wszystkim ŚWIĘTYM MIKOŁAJOM 🤶🏼🎅🏼 za to, że otworzyli swoje serca i wywołali szerokie dziecięce uśmiechy na ich buziach W sposób szczególny na nasze uznanie zasługują tegoroczni darczyńcy, a należą do nich:
                 Patron akcji i darczyńca w jednej osobie – Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak
                 Ksiądz Kanonik Tadeusz Stachura z Parafii w Kłodawie
                 Poczta Polska oddział w Kłodawie wraz z Panią Naczelnik Renatą Kujbidą
                 Koło Łowieckie Leśnik z Kłodawy pod kierownictwem Pana Błażeja Liska oraz przy ogromnym wsparciu Pani Edyty Marciniak
                 Koło Łowieckie Wilk z Różanek
                 Firma Constans z Kłodawy
                 Firma Dromax
                 Firma Ciecierski Instalacje z Kłodawy
                 Pan Marek Ludian Koło Łowieckie Leśnik z Kłodawy
                 Radny Gminy Kłodawa Ireneusz Winnik
                 Pani Eliza Jarmolińska
                 Pani Adrianna Chwalisz
                 Drużyna Piłkarska GKP Kłodawa
                 Pan Edmund Matwiejuk
                 Sołtys Gminy Kłodawa Damian Żołędziejewski
                 Pan Maciej Kowalski
                 Pan Jerzy Stanisław Machała
                 Obecnym na Wigilii Gminnej 2019 darczyńcom, wręczono dyplomy z podziękowaniami
                 Dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie za rok

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                  Wigilia Gminna 2019

                  2019-12-04

                  wigilia

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlana

                   24 grudnia- dzień wolny od pracy

                   2019-12-04

                   zarzadzenie

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlana

                    Dzień Parcownika Socjalnego

                    2019-11-22

                    Dzień 21 listopada jest zawsze mile spędzany w naszym Ośrodku. Z racji przypadającego Dnia Pracownika Socjalnego zawsze odwiedzają nas mili goście, otrzymujemy też mnóstwo serdeczności i życzeń. Jak co roku przedszkolaki z grupy „Pszczółki” wybrały się do nas, aby złożyć wszystkim pracownikom serdeczne życzenia, każda Pani otrzymała własnoręcznie zrobionego przez dzieci kwiatka z życzeniami, a Pani Kierownik laurkę. Naszym przedszkolakom odwdzięczyłyśmy się pięknymi uśmiechami oraz słodką niespodziankę.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     Spotkanie ze specjalistą

                     2019-11-21

                     19 listopada 2019r. odbyło się pierwsze z serii zaplanowanych spotkań ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa- edycja 2019-moduł III". Na terenie naszej gminy projekt ten realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlana

                      Bezpłatne porady

                      2019-11-08

                      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatne specjalistyczne spotkania w związku z funkcjonowaniem jednostki poradnictwa prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego według harmonogramu zamieszczonego poniżej

                      czytaj całość publikacji "Bezpłatne porady "

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlana

                       "Podziel się dobrocią"

                       2019-11-06

                       \"swiatecznapaczka\"

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlana

                        Dyżury pracowników socjalnych

                        2019-11-04

                        harmonogram

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlana

                         OFERTA PRACY

                         2019-10-01

                         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
                         ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : ASYSTENT RODZINY

                         Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „asystentem rodziny może być osoba, która:
                         1) posiada:
                         - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
                         - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia (…) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
                         - wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
                         2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
                         3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
                         4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

                         Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
                         • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
                         • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
                         • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
                         • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
                         • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
                         • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
                         • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
                         • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
                         • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
                         • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
                         • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
                         • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
                         • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
                         • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
                         • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
                         • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
                         • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
                         • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
                         • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną”.

                         Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę”. Praca na terenie gminy Kłodawa,

                         Termin i miejsce składania dokumentów:
                         • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy Ośrodka tj.
                         w poniedziałek od 7:30 do 17:00
                         od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
                         w piątek od 7:30 do 14:00
                         lub mailowe pod adresem: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
                         • Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 95 721 66 63, 95 731 00 46.


                         Przerwa w dostawie prądu

                         2019-09-23

                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż w związku z planowanym wyłączeniem prądu przez ENEA Operator sp. z o.o. dnia 24-09-2019r. (wtorek) możne pojawić się problem z obsługą Klientów w godzinach 08:00-15:00

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlana

                          Pomoc żywnosciowa 2019r.

                          2019-09-16

                          BANKZYWNOSCI2019

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlana

                           Wyjazd do Gościmia...

                           2019-09-13

                           Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu gminy Kłodawa już po raz trzeci miały możliwość wypocząć i podreperować swoje zdrowie w Gościmiu. Wyjazd rehabilitacyjno-rekreacyjny odbył się w dniach 3-6 września 2019r. dzięki środkom finansowym PFRON oraz funduszom gminnym. W zorganizowanym przez GOPS wyjeździe wzięło udział 50 osób, choć tegoroczne zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Rehabilitacja, odpoczynek i integracja to przewodnie hasła tegorocznego pobytu. Uczestnicy wyjazdu byli zakwaterowani w domkach letniskowych oraz mieli zapewnione pełne wyżywienie. Na kuracjuszy czekały liczne zabiegi lecznicze czy specjalistyczne masaże, rekreacja na basenie i siłowni, dostęp do sprzętu pływającego, leśne spacery. Już w pierwszym dniu wszyscy chętnie spotkali się na wieczorku tanecznym, gdzie wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Czas pośniadaniowy spędzano na aktywności fizycznej i rehabilitacji. Dla kuracjuszy przygotowano także koncert kobiecego kwartetu, który wysłuchano w wielkim skupieniu i radości. Podczas wyjazdu nie mogło też zabraknąć wspólnego ogniska połączonego z pieczeniem kiełbasek i śpiewem przy akompaniamencie gitary. Czas spędzony na rozmowach, śmiechach i tańcach pozwolił osobom zmagającym się na co dzień z niepełnosprawnością i problemami oderwać się o trosk życia codziennego oraz powrócić do domów z nowymi siłami witalnymi.

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


                            Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny

                            2019-08-19

                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
                            ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : PRACOWNIK SOCJALNY

                            czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny"

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlana

                             Realizacja projektu "Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami CIWON2019

                             2019-07-29

                             CIWON2019

                             Dołączona galeria:

                             nazwawyswietlana

                              Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego już dostępny!

                              2019-07-29

                              Z przyjemnością prezentujemy długo wyczekiwaną publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.
                              W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.
                              Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.
                              Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.
                              Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie.
                              Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.
                              Niniejszy Katalog dostępny jest także w wersji PDF na pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny


                              Spotkanie 500+

                              2019-07-15

                              Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pracownikiem GOPS które odbędzie się 18 lipca 2019r. o godzi 11:30 na Placu Targowym przy Urzędzie Gminy w Kłodawie. Jeśli potrzebujesz informacji dotyczącej programu ""Rodzina 500+" na każde dziecko lub pomocy przy wypełnieniu wniosku przyjdź!

                              Dołączone pliki:


                              Wyjazd do Gościmia- edycja 2019

                              2019-07-08

                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż w dniu 3-6 września 2019r. organizowany jest kolejny wyjazd dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kłodawa do Ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego w Gościmiu. Osoby zmagające się na co dzień z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnym będą miały możliwość odpoczynku, relaksu i integracji społecznej.
                              Zapisy przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10 bądź telefonicznie pod nr tel. 95 721 66 63 w terminie do 31 lipca 2019r.
                              Podstawą zakwalifikowania się na wyjazd jest posiadane aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
                              W przypadku dużej liczby zgłoszeń, ostateczną listę uczestników wyjazdu wyłoni powołana komisja.


                              Potrzebne łózko dla starszej kobiety

                              2019-06-17

                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje jednoosobowego łózka dla starszej kobiety. Osoby, które zdecydują się przekazać w/w rzeczy potrzebującym proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem tel. 95 721 66 63


                              WNIOSKI ŚWIADCZENIA RODZINNE na okres 2019-2020

                              2019-06-14

                              Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie w następujących terminach:
                              od dnia 1 lipca 2019 roku - w formie elektronicznej
                              od dnia 1 sierpnia 2019 roku - w formie papierowej i elektronicznej
                              Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach, koniecznych do ubiegania się o świadczenie rodzinne, dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.
                              Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (95)7216663 oraz (95)7310046 w godzinach urzędowania tut. ośrodka, tj.:
                              poniedziałek 7.30 – 17.00
                              wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
                              piątek 7.30 – 14.00

                              Zgodnie z art. 26 ust. 3, 4 i 4a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:
                              o w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
                              o w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
                              o w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

                              W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne


                              WNIOSKI DOBRY START na okres 2019-2020

                              2019-06-14

                              Wójt Gminy Kłodawa działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r., poz. 1061), informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry start” będzie można składać:
                               od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+),
                               Od 1 sierpnia 2019 r. przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej)
                              w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10,
                              w poniedziałki w godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 do 14.00.
                              Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy. Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.
                              (Terminarz wypłat świadczeń w GOPS w Kłodawie zostanie podany w terminie późniejszym.)
                              Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
                              1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. Roku życia
                              2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. Roku życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
                              Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje także w przypadku:
                              1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. Rok życia
                              2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
                              Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych, dyrektorom placówek opiekuńczo- terapeutycznych- raz w roku, w wysokości 300 zł.


                              WNIOSKI 500+ na okres 2019-2021

                              2019-06-14

                              Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.
                              Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).
                              Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone
                              z wyrównaniem od lipca.
                              Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

                              Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
                              • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie,
                              z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
                              • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
                              • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie,
                              z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
                              • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
                              • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

                              Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
                              W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
                              Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br
                              Od 1 lipca 2019 r. zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
                              Teraz wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej
                              W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
                              Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci
                              w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone
                              w domach pomocy społecznej.
                              Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
                              Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

                              Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663


                              X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego

                              2019-05-23

                              18 maja 2019r już po raz kolejny podczas Kłodawskiej Majówki odbył się towarzyszący imprezie X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego. Na linii startu stawiło się 38 pasjonatów biegania, w tym 14 kobiet i 24 mężczyzn.
                              Celem biegu była popularyzacja zdrowego trybu życia i propagowanie naturalnej formy ruchu. Trasa wynosząca 6 kilometrów prowadziła drogą szutrową wokół jeziora kłodawskiego, następnie nawierzchnią asfaltową i brukową zawodnicy powrócili na miejsce docelowe.
                              W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Mariusz Nowak mieszkaniec Różanek, natomiast wśród kobiet zwyciężyła Joanna Kupisz. Na ogromne brawa i pochwałę zasługuje Pan Ryszard Czernicki, który ukończył bieg będąc osobą niepełnosprawną.
                              Tradycyjnie odbył się także bieg rodzinny, w którym wzięło udział aż 6 czteroosobowych drużyn. Dystans 250 m najszybciej pokonała rodzina Państwa Bronisz w składzie: Maciej, Justyna. Alicja i Łukasz.
                              Na zwycięzców czekały pamiątkowe medale, zaś Wójt Gminy Anna Mołodciak uhonorowała zwycięzców wręczając puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
                              Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału i zapraszamy za rok koleją edycje biegu.

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...

                              Dołączone pliki:


                              X BIEG SZKALIEM JEZIORA KŁODAWSKIEGO

                              2019-04-30

                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zaprasza do zapisów na Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego, który odbędzie się podczas Kłodawskiej Majówki 18 maja godz.15:00

                              Dołączone pliki:


                              Pomoc dla młodej matki

                              2019-04-25

                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje wózka niemowlęcego oraz łóżeczka dla potrzebującej młodej matki. Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu 95 721 66 63.


                              Zakończenie naboru

                              2019-03-12

                              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż zakończono już nabór na stanowisko: pracownik socjalny oraz asystent rodziny. Za złożone oferty serdecznie dziękujemy.


                              OFERTA PRACY

                              2019-02-18

                              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
                              z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
                              ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : PRACOWNIK SOCJALNY

                              Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wskazane są w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz.1508 ze zm.).
                              Zgodnie z zapisem ustawowym pracownikiem socjalnym może być osoba, „która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
                              1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
                              2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
                              3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
                               pedagogika,
                               pedagogika specjalna,
                               politologia,
                               polityka społeczna,
                               psychologia,
                               socjologia,
                               nauki o rodzinie.”
                              Dodatkowym atutem kandydata jest posiadanie samochodu z uprawnieniami do prowadzenia samochodu.

                              Termin i miejsce składania dokumentów:
                              • Chętnych zapraszamy do składania CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy Ośrodka tj.
                              w poniedziałek od 7:30 do 17:00
                              od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
                              w piątek od 7:30 do 14:00
                              lub mailowe pod adresem: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
                              • Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu
                              95 721 66 63, 95 731 00 46.


                              Poszukiwane mieszkanie do wynajęcia!

                              2019-01-25

                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje mieszkania do wynajęcia w Kłodawie lub w miejscowościach gminnych na dłuższy okres wynajmu dla rodziny z trzymiesięcznym dzieckiem. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym- Panią Marią Bałdych pod numerem telefonu 514 813 598.


                              OFERTA PRACY

                              2019-01-17

                              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
                              ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : ASYSTENT RODZINY

                              czytaj całość publikacji "OFERTA PRACY"


                              Zmiany w KDR

                              2019-01-03

                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż z początkiem 2019 r. w życie weszły zmiany dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny. Od 1 stycznia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się także rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Dotychczas przepisy upoważniały do skorzystania ze zniżek tylko rodzinę, posiadającą minimum trójkę dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia. Granica ta była podwyższona do 25 roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę. Poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny to ogromne wsparcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla rodziców, którzy decydowali się na wychowywanie dużej liczby dzieci już dużo wcześniej.
                              Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.
                              Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).


                              Wesołych Świąt

                              2018-12-21

                              W ten magiczny czas
                              świąt Bożego Narodzenia
                              życzymy rodzinnego ciepła i życzliwości,
                              chwil zadumy i dużo radości.
                              Nadchodzący zaś rok 2019
                              niech będzie wolny od trosk i przyniesie to,
                              co najcenniejsze: dobre zdrowie, pomyślność
                              oraz spełnienie marzeń
                              życzy Kierownik- Justyna Piotrzkiewicz
                              i pracownicy GOPS w Kłodawie

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlana

                               Świątecze odwiedziny przedszkolaków

                               2018-12-20

                               W środę 19 grudnia 2018 r. pracowników naszego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedziły dzieci z grupy przedszkolnej „Pszczółki” kłodawskiego przedszkola. Z pastorałką na ustach i świąteczno- noworocznymi życzeniami na ręce Pani Justyny Piotrzkiewicz – kierownika ośrodka przedszkolaki wręczyły własnoręcznie zrobiony i ozdobiony stroik oraz kartkę z życzeniami.
                               Pracownicy GOPS-u obdarowali zaś miłych gości świątecznymi paczuszkami. Dziękujemy maluszki za odwiedziny!

                               Dołączona galeria:

                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                Pilnie poszukiwany sprzęt AGD

                                2018-12-20

                                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pilnie poszukuje sprawnej pralki automatycznej dla schorowanej, samotnej osoby starszej. Wszelkie informacje w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 95 721 66 63


                                Świąteczna Zbiórka Żywności

                                2018-12-10

                                Tegoroczny, przedświąteczny czas uczestnicy świetlicy wiejskiej w Kłodawie oraz wolontariusze z kłodawskiej szkoły podstawowej postanowili spędzić pomagając potrzebującym. Po raz kolejny pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie dzieci i młodzież czynnie wzięły udział w akcji organizowanej przez Bank Żywności - „Świąteczna Zbiórka Żywności”. W sklepie sieci handlowej Tesco przez weekend dzielnie zachęcali kupujących do podarowania różnorodnych produktów żywnościowych.. Z dumą i radością udało się uzbierać 228,798 kg żywności, która zgodnie z nawiązana współpracą trafiła do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Tam pracownicy rozdysponowali produkty, które w postaci świątecznych paczek powędrowały do najbardziej potrzebujących seniorów, by choć w niewielkim stopniu umilić im czas oczekiwania na Boże Narodzenie.

                                Dołączona galeria:

                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                                 I N F O R M A C J A

                                 2018-12-05

                                 W dniu 24 grudnia 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie będzie nieczynny.
                                 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłodawa dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.
                                 Odpracowanie dnia wolnego od pracy (Wigilii) nastąpi w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 17.00


                                 Gościm dla niepełnosprawnych po raz drugi...

                                 2018-09-13

                                 Za nami druga edycja wyjazdu rehabilitacyjno-rekreacyjnego do Gościmina. W dniach 3-6 września 2018r. prawie 50 osobowa grupa z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu gminy Kłodawa wyjechała do Gościmina, by w otoczeniu lasów i jezior podreperować swoje zdrowie. Zorganizowany po raz pierwszy w 2017r. wyjazd odniósł ogromny sukces i przyniósł zamierzone rezultaty w postaci rehabilitacji, odpoczynku a także zadowolenia kuracjuszy, dlatego też Wójt Gminy podjął decyzję o dofinansowaniu również i tegorocznej edycji. Wyjazd współfinansowany ze środków PFRON oraz funduszy gminnych dał osobom zmagającym się na co dzień z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnym możliwość odpoczynku, relaksu i integracji społecznej. Uczestnicy wyjazdu byli zakwaterowani w domkach letniskowych oraz mieli zapewnione pełne wyżywienie. Mnogość zabiegów leczniczych czy specjalistycznych masaży, rekreacja na basenie i siłowni, dostęp do sprzętu pływającego, leśne spacery to nie jedyne atrakcje jakie czekały na kuracjuszy. Wieczorki taneczne przy muzyce na żywo oraz wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek pozwoliły spędzić czas na rozmowach, śmiechach a nawet tańcach. Łzy śmiechu wywołały występy satyryczne wczasowiczów, którzy pokazali jak wielkie poczucie humoru towarzyszy im pomimo choroby. Wszyscy uczestnicy powrócili do swych domów wypoczęci i zrelaksowani, z naładowanymi bateryjkami do dalszych działań. Wśród kuracjuszy słychać było głosy, iż szkoda, że „wszystko co dobre szybko się kończy”.

                                 Dołączona galeria:

                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


                                  Wyjazd rehabilitacyjny do Gościmia...

                                  2018-08-08

                                  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w okresie od 03.09.2018r. do 06.09.2018r. zostanie zorganizowany wyjazd rehabilitacyjno – rekreacyjny dla 46 osób z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gościmiu.
                                  Dla uczestników wyjazdu zostanie zapewnione zakwaterowanie w domkach campingowych lub murowanych 2 lub 3 osobowych, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). Uczestnicy w cenie pobytu będą mieli dostęp do rekreacji na basenie, siłowni, sprzętu pływającego oraz dodatkowego zabiegu na zlecenie lekarza (dostępnego na terenie ośrodka).
                                  Organizowany wyjazd jest w całości bezpłatny, zagwarantowany dojazd w obie strony wynajętym autokarem.
                                  Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do 24 sierpnia 2018r.
                                  Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnego orzeczenia
                                  o niepełnosprawności i wiek powyżej 18 lat.


                                  Charytatywna zbiórka dla Krzysia

                                  2018-07-31

                                  W minioną sobotę- 28.07.2018r. podczas „Kłodawskiej Nocy Rockowej” obyła się charytatywna zbiórka pieniężna dla chorego chłopca. Krzysiu z Łośna od urodzenia jest dzieckiem niepełnosprawnym, ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym. W codziennym funkcjonowaniu wymaga ciągłej opieki, pielęgnacji oraz podawania stałych i kosztownych leków. Koszty związane z odpowiednim leczeniem dziecka przerastają jednak możliwości rodziny, dlatego możliwość zdobycia dodatkowych funduszy na leczenie i rehabilitację okazała się trafną formą wsparcia zarówno chłopca jak i jego rodziców. Akcję pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa Anny Mołodciak przeprowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej w Kłodawie, oraz Sołtys wraz z Radą Sołecką Łośna i rodzina z przyjaciółmi chorego chłopca. Wyznaczeni wolontariusze w porozumieniu z Fundacją Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą" zbierali datki do specjalnie oznaczonych puszek, a uczestnicy zabawy mogli zakupić pyszne ciasta domowej roboty, kiełbaski z grilla, pajdy ze smalcem i ogóreczkiem czy ruskie pierogi. Podczas imprezy odbyła się także licytacja, której całkowity dochód został przekazany na rzecz Krzysia. Zbiórka okazała się wielkim sukcesem- dzięki dobroci ludzkich serc udało się zebrać kilka tysięcy złotych! Zebrane podczas kwesty pieniążki zostały przekazane na konto Fundacji z przekazaniem na subkonto chorego chłopca.
                                  Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby wspomóc jeszcze chłopca w jego codziennym zmaganiu z niepełnosprawnością do dokonywania wpłat - darowizn na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa na konto bankowe Alior Bank SA. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 4102 Różycki Krzysztof z dopiskiem: darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

                                  Dołączona galeria:

                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                   PROGRAM "DOBRY START" - 300 ZŁ NA DZIECKO UCZĄCE SIĘ

                                   2018-06-13

                                   Wójt Gminy Kłodawa uprzejmie informuje, iż w tym roku po raz pierwszy rusza rządowy program „Dobry start”, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Jednostką realizującą zadanie w gminie Kłodawa jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

                                   Wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry start” będzie można składać:
                                   → od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. (Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego 500+),
                                   → od 1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, (w poniedziałki w godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 do 14.00).

                                   Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy. Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września. (Harmonogram wypłat świadczeń przez GOPS w Kłodawie zostanie podany w późniejszym terminie.)
                                   → Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
                                   1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
                                   2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
                                   → Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje także w przypadku:
                                   1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
                                   2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
                                   Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom placówek opiekuńczo- terapeutycznych - raz w roku, w wysokości 300 zł.

                                   Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Kłodawie pod nr tel. 957216-663 lub 95 7310-046. Infolinia programu „Dobry start” – 95 7115-500 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00).


                                   WNIOSKI 500+ NA OKRES 2018/2019

                                   2018-06-13

                                   Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
                                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wnioski
                                   w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres 2018/2019 przyjmowane będą - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski składane drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.
                                   Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami
                                   do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.
                                   • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.
                                   • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia
                                   31 grudnia tego roku.
                                   • Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)
                                   • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

                                   Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663


                                   IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego...

                                   2018-05-23

                                   19 maja br. podczas Kłodawskiej Majówki odbył się IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego. Z ramienia organizatora zawodów -Wójta Gminy Kłodawa, Anny Mołodciak tegoroczne zmagania sportowe przygotował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie wraz z zastępcą kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami- Grzegorzem Zapytowskim, W zakresie czynności było m.in.: przygotowanie trasy biegu, czuwanie nad przebiegiem zawodów i dobrym samopoczuciem zawodników. Nadzór techniczny i bezpieczeństwo zapewnili strażacy z OSP Santocko oraz ratownik medyczny. Na mecie na każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal oraz woda i regenerująca przekąska, natomiast puchary i nagrody wręczane były na scenie głównej Majówki przez Wójta Gminy Kłodawa. W rywalizacji wzięło udział 48 pasjonatów biegania, w tym 15 kobiet. Celem biegu była popularyzacja zdrowego trybu życia i propagowanie naturalnej formy ruchu. W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Marcin Palczarski, natomiast wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka Ćwirko-Gross. Tradycyjnie odbył się także bieg rodzinny, w którym wzięło udział 5 czteroosobowych drużyn. Dystans 250 m najszybciej pokonała rodzina Państwa Bronisz w składzie: Maciej, Alicja, Łukasz i Justyna.
                                   Gratulujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy za rok na X jubileuszowy bieg.

                                   Dołączona galeria:

                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (26 fot.)...


                                    Wdrażanie projektu „Czas na zmiany- skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie”

                                    2018-05-22


                                    16 maja 2018r. w ramach wdrażania projektu p.n.: „Czas na zmiany- skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER- Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014/2020 odbyło się szkolenie pracowników socjalnych i kadry zarządzającej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. W siedzibie tutejszego Ośrodka wykładowca szkoleniowy oraz koordynator projektu przybliżyli uczestnikom szkolenia model realizacji usług o określonym standardzie oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych. Omówione zmiany zostaną wprowadzane już od 1czerwca b.r.

                                    Dołączona galeria:

                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                     Akcja „Czysty Aniołek”

                                     2018-04-13

                                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły, która rusza po raz piąty. Honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka. Akcja przewiduje organizację ogólnopolskich zbiórek środków czystości oraz artykułów higienicznych (mydełka, szampony, pasty, szczotki do zębów, ręczniki). Akcja trwa do końca czerwca. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem akcji zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, gdzie można dostarczyć ww. środki czystości i artykuły higieniczne. Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w akcję na rzecz najmłodszych mieszkańców społeczności gminy. Zebrane środki czystości pracownicy socjalni przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa.
                                     Więcej o ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek” na stronie Stowarzyszenia: https://www.piekne-anioly.org/programy.

                                     Dołączona galeria:

                                     nazwawyswietlana

                                      Karta Dużej Rodziny w wersji mobilnej

                                      2018-03-27

                                      Już od początku roku 2018 dzięki staraniom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Karta Dużej Rodziny zyskała nową formę- dokumentu elektronicznego. Dzięki temu skraca się przede wszystkim czas oczekiwania na wydanie Karty- z kilku tygodni do kilku minut od momentu pozytywnego rozpatrzenia elektronicznego wniosku i wysłania zamówienia na Karty. Posiadacze mobilnej aplikacji (mKDR) w łatwy sposób będą mogli także zlokalizować najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny oraz wyświetlać na ekranie telefonów Karty nie tylko swoje, ale również pozostałych członków rodziny. Wystarczy więc, że jedna osoba udostępni na telefonie Karty wszystkich osób, które chcą skorzystać z danej zniżki.
                                      Portal Informacyjno- Usługowy Emp@tia daje możliwość złożenia wniosków o nowe Karty zarówno dla nowej rodziny lub nowego jej członka, jak i domówienia Kart elektronicznych dla osób, które posiadają już Karty w formie tradycyjnej (plastikowej).
                                      Szczegółowe informacje o wygodnym składaniu wniosków o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia można znaleźć na stronie MPiPS pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/
                                      oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta
                                      https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny
                                      https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu
                                      Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej jest bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiającym rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługujących im zniżek.


                                      "Czas na zmiany- skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie"

                                      2018-03-21


                                      W okresie od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Czas na zmiany – skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie”. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

                                      Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. W ramach projektu przewidziane zostaną warsztaty przygotowujące pracowników GOPS-u w Kłodawie, w tym kadry zarządzającej do wprowadzonych zmian oraz częściowe wyposażenie stanowisk pracy 5 pracowników socjalnych. Ma to na celu podniesienie jakości i efektywności pracy, w tym umożliwienie realizacji działań przypisanych do nowopowstałych stanowisk pracy zgodnych z modelem organizacyjnym oddzielającym pracę administracyjną od pracy socjalnej
                                      Dofinansowanie projektu z UE wynosi 420 777,43 zł.


                                      Wielkanocna Zbiórka Żywnosci

                                      2018-03-20

                                      Już po raz drugi w Gminie Kłodawa dzieci i młodzież ze świetlicy wiejskiej w Kłodawie pod kierunkiem Gminnego Ośrodka Kultury oraz opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z ochotą wzięły udział w „Wielkanocnej Zbiórce Żywności 2018". Organizatorem akcji w przedświąteczny weekend- 16- 17 marca był Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. W kłodawskim supermarkecie Tesco wolontariusze zachęcali klientów sklepu do podarowania długoterminowych produktów spożywczych , by choć w małym stopniu wspomóc potrzebujące osoby w naszej gminie. Akcja okazała się wielkim sukcesem- zebranych zostało ponad 154 kg żywności! Zgromadzone dary zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, który rozdysponował produkty w formie świątecznych paczek. Tegoroczna pomoc żywnościowa trafiła do schorowanych, starszych potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Dzięki ofiarności ludzi oraz bezinteresownemu zaangażowaniu młodzieży pomogliśmy 42 rodzinom, wspierając ich okresie zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

                                      Dołączona galeria:

                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                       BIP

                                       2018-03-16

                                       Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie znajduje się pod adresem www.gops.klodawa.biuletyn.net


                                       Akcja „Świąteczna Paczka” za nami...

                                       2017-12-21

                                       Tegoroczna akcja charytatywna pod nazwą „Świąteczna Paczka” prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa okazała się wielkim sukcesem i pokazała ogrom dobroci jaką mamy dla tych, którzy naszej pomocy potrzebują. Zbiórka na ten cel zaowocowała mnóstwem prezentów dla dzieci o których Święty Mikołaj wielokrotnie zapomina.
                                       Tek rok był wyjątkowy -mieliśmy rekordową liczbę darczyńców, a tym samym środków na spełnienie dziecięcych marzeń. Zrobiono ponad 130 paczek z różnorodnym wyposażeniem dbając szczególnie o dzieci niepełnosprawne- dla nich Mikołaj przyniósł najbardziej potrzebne specjalistyczne artykuły codziennego użytku.
                                       Na apel o pomoc dla osób najbardziej potrzebujących w naszej Gminie odpowiedziało szerokie grono mieszkańców, a w szczególności:
                                       - Wójt Gminy Kłodawa- Anna Mołodciak
                                       - Ksiądz Kanonik Tadeusz Stachura
                                       - Ksiądz Proboszcz Dariusz Chmist
                                       - Radni Gminy Kłodawa: Pani Justyna Kowalska, Pan Roman Leśnicki i Pani Wanda Grabowska
                                       -Pani Renata Kujbida Naczelnik Poczty Polskiej oddział w Kłodawie
                                       - Pan Tomasz Kalmkiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa
                                       - Panowie Marek Hrebeniak i Mirosław Urbanowicz Firma Constans
                                       - Pan Paweł Chojnacki- Prezes Zarządu Mienia Komunalnego Lewin Brzeski
                                       -Panowie Ryszard Kobierski i Karol Kobierski Przedsiębiorstwo Drogowo - Usługowe "DROMAX"
                                       - Pani Ewa Cimander Usługi Transportowe Leśne i Ogólnobudowlane
                                       Z całego serca serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali się naszymi Mikołajami - cieszymy się, że razem z nami zmieniacie Państwo świat na lepsze i wywołujecie radość i uśmiech na buźkach dzieci i ich rodzin. Dla nas bowiem jest to największa satysfakcja, nagroda i pewność, że się podąża we właściwym kierunku.

                                       Dołączona galeria:

                                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                        Poszukiwane mieszkanie do wynajęcia!!!

                                        2017-12-08

                                        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje mieszkania do wynajęcia w Kłodawie lub okolicznych miejscowościach na dłuższy okres wynajmu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem GOPS pod numerem telefonu 957216663.


                                        „21 Świąteczna Zbiórka Żywności

                                        2017-12-05

                                        Pierwszy grudniowy weekend w kłodawskim supermarkecie Tesco upłynął w atmosferze świątecznej pomocy i wolontariatu. Dzieci i młodzież ze świetlicy wiejskiej w Kłodawie oraz wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie włączyli się czynnie w akcję pod nazwą „21 Świąteczna Zbiórka Żywności", której organizatorem był Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. Przez trzy dni wolontariusze zachęcali klientów sklepu do podarowania produktów spożywczych takich jak: konserwy, cukier, olej, słodycze, mąka, przetwory warzywne i owocowe, by choć w małym stopniu wspomóc przedświąteczne zakupy potrzebujących rodzin w naszej gminie. Akcja okazała się wielkim sukcesem- zebranych zostało ponad 195 kg żywności! Zgromadzone dary zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, który rozdysponował produkty w formie świątecznych paczek dla najuboższych i najbardziej potrzebujących osób. Dzięki ofiarności mieszkańców gminy oraz bezinteresownemu zaangażowaniu młodzieży tegoroczne święta dla niejednej rodziny będą piękniejsze, bogatsze i spokojniejsze. Jeszcze raz dziękujemy za wielkie serca i hojność!!

                                        Dołączona galeria:

                                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                         „Świąteczna Paczka”

                                         2017-11-28

                                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w corocznej akcji charytatywnej „Świąteczna Paczka”, organizowanej w ramach kampanii pomoc osobom najbardziej potrzebującym w naszej Gminie. Tegoroczna akcja skierowana jest głównie do dzieci o których Święty Mikołaj wielokrotnie zapomina. Pomóżmy przynieść naszym milusińskim radość i wywołać uśmiech na ich buźkach, bo to jest największa satysfakcja, nagroda i pewność, że się podąża we właściwym kierunku.

                                         Chętnych do udzielenia wsparcia finansowego na ten cel zapraszamy do przekazania środków finansowych na konto Gminy Kłodawa nr 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008
                                         z dopiskiem „Świąteczna Paczka”. Zbiórka na „Świąteczną Paczkę” potrwa do
                                         14 grudnia 2017 r.
                                         Gorąco zapraszamy!

                                         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
                                         Justyna Piotrzkiewicz


                                         Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

                                         2017-10-09

                                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje o możliwości występowania z wnioskami o pomoc finansową w formie zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które  poniosły straty w gospodarstwach domowych podczas odnotowanego w dniach 5-6 października 2017r. orkanu Ksawery.
                                         Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad przeprowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
                                         Wniosek o przyznanie pomocy powinien być poprzedzony szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz sporządzony w oparciu o zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej…
                                         W trybie pilnym prosimy o przedłożenie wniosków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. w wysokości do 6 tys. zł.


                                         Wyjazd dla „ciała i ducha” za nami…

                                         2017-10-05

                                         W dniach 28.09–01.10.2017 czterdziestodwuosobowa grupa niepełnosprawnych z terenów Gminy Kłodawa przebywała na zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, pod patronatem Wójta Gminy- Anny Mołodciak, turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym. Wyjazd współfinansowany ze środków PFRON oraz funduszy gminnych umożliwił osobom zmagającym się na co dzień z problemami zdrowotnymi, spędzenie czasu w okolicach Puszczy Noteckiej w Ośrodku Rehabilitacyjno– Wypoczynkowym w Gościmiu.

                                         czytaj całość publikacji "Wyjazd dla „ciała i ducha” za nami…"

                                         Dołączona galeria:

                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


                                          Pomoc żywnościowa – Podprogram 2017

                                          2017-08-22

                                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że rozpoczął się nowy okres realizacji pomocy żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja rozpoczyna się od września 2017 r. Na listę żywności można zapisać się u pracowników socjalnych, którzy będą wydawać skierowania do Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63 .
                                          Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z tej formy pomocy , tj. :
                                          - 1268 zł dla osób samotnych
                                          - 1028 - na osobę w rodzinie

                                          Informujemy, iż przy wyliczaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się świadczenia wychowawczego 500+.

                                          Grupy najbardziej potrzebujących osób , do których jest kierowana pomoc żywnościowa to: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane ) oraz grupy osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe.

                                          Prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie o wydanie skierowania .
                                          Dodatkowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem 95 7216 663 – w godzinach pracy Ośrodka.


                                          Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

                                          2017-08-04

                                          Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2017 r. i obejmuje miesiące
                                          od listopada 2017 r. do października 2018 r.

                                          czytaj całość publikacji "Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018"


                                          Gościm

                                          2017-07-13

                                          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje,
                                          że w okresie od 28.09.2017r. do 01.10.2017r. zostanie zorganizowany wyjazd rehabilitacyjno – rekreacyjny dla 42 osób z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gościmiu.

                                          czytaj całość publikacji "Gościm"


                                          Informacja na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - 500+

                                          2017-06-28

                                          Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
                                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+) na nowy okres przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r.
                                          Dokumenty będzie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, przy ul. Kościelnej 10. Ponadto informujemy, że wnioski można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek
                                          o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl; PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
                                          Druki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą w siedzibie GOPS w Kłodawie, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.

                                          Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
                                          W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do 31 października.
                                          W przypadku osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik nastąpi do 30 listopada

                                          Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663


                                          PAN KOTEK BYŁ CHORY ....

                                          2017-04-28

                                          Ten wspaniały i pewnie wszystkim znany wiersz Stanisława Jachowicza, przeczytany przez Kierownika GOPS w Kłodawie dla przybyłych gości, stał się wstępem do spotkania z dziećmi. Klasa I A ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie, wraz z wychowawcą klasy Panią Edytą Ralcewicz, odwiedziła 26 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. Dzieci tego dnia uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym, promującym zdrowe odżywianie a wiersz stał się też dobrą zachętą do czytelnictwa.
                                          Kierownik GOPS Justyna Piotrzkiewicz poprowadziła pogadankę dotyczącą znaczenia prawidłowego odżywiania, by dawało dzieciom siłę i energię do nauki i zabawy. Pierwszoklasiści wykazali się dobrą wiedzą na temat zdrowych produktów, doskonale wiedziały dlaczego pan kotek był chory a słowo "łakomstwo" natychmiast rozszyfrowały podając jego przykłady.
                                          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie wykorzystała też spotkanie do opowiedzenia pierwszakom, w jaki sposób Ośrodek pomaga rodzinom uboższym, aby dzieci z takich środowisk także mogły prawidłowo odżywiać się, jeść zdrowe i pożywne posiłki.
                                          Na pożegnanie dzieci otrzymały drobne upominki i dorodne jabłka, złożyły nam piękne podziękowanie, które samodzielnie podpisały swoimi imionami. Było radośnie i wesoło.

                                          Dołączona galeria:

                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                                           NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD"

                                           2017-03-10

                                           Powiat Gorzowski (jednostka organizacyjna Realizatora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.) informuje, iż od dnia 01.03.2017r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD" MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
                                           Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze letnim/semestr II roku akademickiego 2016/2017 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie do dnia 30.03. 2017r.
                                           Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze zimowym/semestr I roku akademickiego 2017/2018 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie od dnia 1.09.2017r. do dnia 10.10. 2017r.
                                           Wnioski dotyczące Modułu I –likwidacje barier utrudniającą aktywizacje społeczną i zawodową, w tym:
                                           Moduł I:
                                           Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
                                           Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
                                           Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
                                           Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
                                           Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
                                           Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
                                           Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
                                           Obszar D — pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)
                                           Moduł II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
                                           Wnioski dotyczące Modułu I Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. rozpocznie nabór od dnia 4.04.2017r. do dnia 30.08.2017r. ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206.
                                           Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie PCPR w Gorzowie Wlkp. lub na stronie internetowej www.pcpr.gorzowwlkp.pl
                                           Więcej informacji na temat programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. tel. 95 7330 458, 95 7330 470 lub też na stronie internetowej: www.ncnr.2orzowwlkp.pl oraz www.nfron.org.pl


                                           TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

                                           2017-02-20

                                           Podczas tegorocznego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
                                           w dniach od 20 lutego do 25 lutego 2017 r. w ramach obchodów ,, Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, zorganizowane zostały punkty konsultacyjne, do których może zgłosić się każdy , kto potrzebuje pomocy lub porady.
                                           W zorganizowanych na tę okazję punktach konsultacyjnych cennych wskazówek udzielać będą policjanci oraz specjaliści z instytucji pomocowych i organizacji działających na rzecz ofiar przestępstw.

                                           czytaj całość publikacji "TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW"


                                           Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych

                                           2017-02-06

                                           W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Taką akcję Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje
                                           co dwa lata - przeprowadzane jest we wszystkich województwach, w tę samą zimową noc. Akcja będzie przeprowadzona w każdej polskiej gminie (w tym samym czasie),
                                           we wszystkich możliwych instytucjach i miejscach, w których mogą znajdować się osoby bezdomne, badanie zostanie przeprowadzone również w Gminie Kłodawa. Koordynacją działań związanych z przeprowadzeniem akcji na terenie gminy Kłodawa zajmuje się zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek:
                                           Straż Gminna, pr. socjalni, dzielnicowi
                                           Mieszkańcy gminy mogą pomóc w realizacji badania, przekazując informację na temat bezdomnych przebywających np. w pustostanach, altankach, domkach letniskowych, klatkach schodowych, piwnicach i innych znanych miejscach.
                                           Okres zimowy to najtrudniejszy czas do przetrwania dla mieszkańców naszej gminy, którzy nie posiadają schronienia. Zgłaszajmy, kiedy widzimy osoby przebywające na terenie ogródków działkowych, czy też innych pustostanów i reagujmy. To może uratować komuś
                                           życie. Każdy zgłaszany sygnał będzie sprawdzony.

                                           Najważniejsze numery telefonów:
                                           Pogotowie Ratunkowe: telefon alarmowy 999 lub 112
                                           Policja: telefon alarmowy 997

                                           Informacje można przekazywać również dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, nr telefonu: 095 7216 663; 095 7310 046.


                                           Informacja dot. projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

                                           2017-02-06

                                           Zapraszamy
                                           do wzięcia udziału w projekcie „Nowa Perspektywa – nowe możliwości”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
                                           Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu , mieszkańców powiatu gorzowskiego.
                                           1) Uczestnicy projektu odbędą kursy/szkolenia, po ukończeniu i zdaniu egzaminu – uzyskają kwalifikacje uprawniające do odbywania danego zawodu,
                                           2) Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie, uczestnik zwiększy swoją szansę na podjęcie pracy,
                                           3) Dla uczestników projektu będą pokrywane koszty dojazdu do Gorzowa Wlkp. na zajęcia oraz na spotkania z pracownikiem socjalnym
                                           4) Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wyjeździe z elementami rehabilitacji, gdzie podczas tego wyjazdu będzie do dyspozycji m.in.; lekarz, rehabilitant, psycholog, dietetyk, doradca zawodowy. Ponadto zostanie zorganizowana część rekreacyjna.
                                           5) Każdy z uczestników będzie współpracował z pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7,

                                           Projekt skierowany jest do osób:
                                           - korzystających z pomocy społecznej,
                                           - niepełnosprawnych,
                                           - rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile jeden z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),
                                           - przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających piecze zastępczą oraz rodzice biologiczni,
                                           - nieletni wobec, których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
                                           i przestępczości a także przebywające w MOW, MOS
                                           ZAPRASZAMY!
                                           wszystkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy socjalni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7 pokój 204, 205
                                           Koordynator projektu: Joanna Romaniuk 95 7330461 pracownik socjalny : Hanna Grams tel.
                                           95 7330490


                                           Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy

                                           2017-01-17

                                           Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakończył projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa”. W ramach projektu powstał Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. Poradnik zawiera wskazówki i porady będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Badania te dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej. Mamy nadzieję, że Poradnik okaże się pomocny w Państwa pracy na rzecz ochrony najmłodszych.
                                           Dr Anita Kucharska – Dziedzic opracowanie ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników oraz projekt Poradnika Internetowego.
                                           Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski nadzór naukowy nad opracowaniem wyników badań oraz nad powstaniem Poradnika Internetowego.

                                           Poniżej przekazujemy link do portalu Lubuska Niebieska Tarcza, na której znajduje się poradnik:

                                           http://www.tarcza.lubuskie.pl/Aktualnosci/Jesli-dziecku-dzieje-sie-krzywda-poradnik

                                           Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.


                                           "ŚWIĄTECZNA PACZKA"

                                           2016-12-15

                                           Uwieńczenie akcji charytatywnej ,, Świąteczna Paczka” zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa odbyło się 9 grudnia 2016r. w Sali Nadleśnictwa Kłodawa ,,Korsakówka”.
                                           Do 120 dzieci z pięknymi prezentami przybył specjalnie Święty Mikołaj, który wręczył osobiście paczki szczęśliwym i podekscytowanym maluchom. Oprócz tego dzieci i młodzież, które ze względu na swoją niepełnosprawność lub chorobę nie mogły uczestniczyć w imprezie Mikołajkowej dostali prezenty składające się z kosmetyków, przyborów szkolnych, art. higienicznych, upominków rzeczowych oraz słodyczy prosto do domu. W przygotowywanie podarunków włączyli się także ochoczo wolontariusze z Zespołu Szkół w Kłodawie.
                                           W związku z tym, iż tak wiele osób odpowiedziało na apel o sprawienie dzieciom takiej niespodzianki, GOPS w Kłodawie składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom i Sponsorom- Świętym Mikołajom za życzliwość, zrozumienie, ofiarność i pomoc w organizacji tego pięknego przedsięwzięcia. A nagroda to radość i uśmiech na dziecięcych buźkach widoczne w piątkowe mikołajkowe popołudnie.

                                           Dołączona galeria:

                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (34 fot.)...


                                            OFERTA NA ZORGANIZOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO

                                            2016-11-09

                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje o możliwości składania ofert cenowych dotyczących zorganizowania turnusu dla osób niepełnosprawnych na ok 3 dni (pobyt uzależniony jest od kosztów) we wrześniu 2017 roku dla 49 osób ( w tym opiekunowie ) z pełnym wyżywieniem i dostępem do zabiegów rehabilitacyjnych i leczniczych dla osób niepełnosprawnych w cenie. Oferty proszę przesyłać poprzez email na adres opsklodawa@wp.pl lub fax na nr tel 957310046.
                                            Justyna Piotrzkiewicz
                                            Kierownik GOPS w Kłodawie


                                            Zespół konsultacyjny

                                            2016-10-04

                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w bieżącym roku, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Gmina Kłodawa zawarła współpracę, w ramach której:

                                            1. w siedzibie Gminnej Biblioteki przy ul. Gorzowskiej w Kłodawie dyżury pełnią :
                                            - osoba pierwszego kontaktu ( rozpoznanie problemu, skierowanie do specjalisty )
                                            - psycholog
                                            - psychoterapeuta

                                            2. w Urzędzie Gminy - dyżury pełni prawnik .

                                            Z pomocy specjalistów mogą skorzystać mieszkańcy , którzy potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Konieczne jest uprzednie umówienie wizyty za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – co można zrobić osobiście lub telefonicznie – pod nr 95 7216 663.
                                            Zapraszamy do korzystania ze specjalistycznej pomocy.


                                            Moje ABC Zdrowia – Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

                                            2016-10-04

                                            Dnia 29 września 2016 roku Zespół Szkół w Kłodawie wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie zorganizował Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla najmłodszych uczniów z klas I – III. O godzinie 8.00 odbył się uroczysty apel i otwarcie tego dnia przez Panią Dyrektor Dorotę Żołądziejewską, po czym Pani pedagog Donata Smolińska zaprezentowała przebieg uroczystości. Honorowym gościem była Pani Anna Mołodciak – Wójt Gminy Kłodawa.
                                            Na spotkanie zaproszono przedstawicieli policji oraz straży pożarnej, którzy przeprowadzili rozmowy na temat bezpieczeństwa, w tym także w cyberprzestrzeni. Tematem wiodącym była promocja zdrowia oraz zapobieganie przemocy w szkole i w rodzinie. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Justyna Piotrzkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie , wyjaśniła dzieciom, jak zjawisko przemocy, agresji wpływa na stan zdrowia psychicznego. Pracownicy socjalni GOPS przygotowali dla dzieci prezentację dotyczącą agresji, przemocy, niewłaściwych zachowań wobec siebie a uczniowie aktywnie uczestniczyli w tej edukacyjnej zabawie. Były nagrody i upominki. Nie zabrakło też konkursów i zawodów sportowych. Wszakże zdrowie to nie tylko prawidłowe odżywianie ale też dbałość o sprawność fizyczną .
                                            Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia zakończył się apelem, na którym podsumowano jego przebieg, wręczono też nagrody laureatom konkursów o tematyce zdrowotnej.


                                            Ruszył konkurs "Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego"

                                            2016-09-21

                                            „Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego” to konkurs na najlepszy podmiot ekonomii społecznej. Jeśli znasz stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, spółki non profit, które prowadzą dobrą firmę społeczną, są miejscem pracy, w których w pełni wykorzystują twórczy potencjał ludzi, a ich działalność jest potrzebna i użyteczna społecznie, zgłoś je do konkursu!
                                            Szukamy podmiotów, które wyróżnia przedsiębiorczość, wysokiej jakości usługi i produkty, oraz zaangażowanie w społeczności lokalnej. Jeśli znasz taki podmiot lub sam chcesz się zgłosić do konkursu, wypełnij formularz konkursowy.
                                            Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2016 r.
                                            Formularz konkursowy wraz z Regulaminem konkursu dostępny jest na stronie www.es.lubuskie.pl
                                            Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze we współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego, TVP Gorzów Wlkp., Radiem Zachód oraz Gazetą Wyborczą Oddział w Zielonej Górze.
                                            Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Efekt synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.


                                            „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”(św. Jan Paweł II)

                                            2016-09-21

                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w corocznej akcji charytatywnej "Świąteczna Paczka", organizowanej w ramach kampanii pomoc osobom najbardziej potrzebującym w naszej Gminie . Tegoroczna akcja skierowana jest głównie do dzieci z rodzin niepełnych, nie objętych wsparciem ze strony państwa z tytułu świadczenia wychowawczego, ale również do tych dzieci, o których Święty Mikołaj wielokrotnie zapomina. Pomóżmy przynieść naszym milusińskim radość i wywołać uśmiech na ich buźkach, bo to jest największa satysfakcja, nagroda i pewność, że się podąża we właściwym kierunku .
                                            Chętnych do udzielenia wsparcia finansowego na ten cel zapraszamy do przekazywania środków na konto Gminy Kłodawa nr 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008 z dopiskiem „Świąteczna Paczka”, natomiast upominki rzeczowe (zabawki lub przybory szkolne) zbierane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10 .
                                             Zbiórka na „Świąteczną Paczkę” potrwa do 20 listopada 2016r.
                                            Gorąco zapraszamy!


                                            INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK RODZINNY

                                            2016-09-01

                                            Szanowni Rodzice!
                                            W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego prosimy o dostarczanie do 12 września 2016 r. zaświadczeń ze szkoły uczących się dzieci.
                                            Do dostarczania takich zaświadczeń są zobowiązani rodzice dzieci:
                                            - rozpoczynających przygotowanie szkolne w kl. „0”
                                            - uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej
                                            - dzieci, które ukończyły 18 lat.

                                            czytaj całość publikacji "INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK RODZINNY"


                                            DOŻYWIANIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

                                            2016-09-01

                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że rozpoczął się okres przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
                                            Informujemy rodziców, że pomoc taka przysługuje rodzinom, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028 zł.
                                            W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy wniosek należy złożyć w siedzibie OPS lub bezpośrednio do pracowników socjalnych w czasie ich dyżurów w miejscowości zamieszkania wnioskodawców.
                                            Do wniosków należy załączyć zaświadczenia o dochodach netto członków rodziny za miesiąc sierpień 2016 r. Do wniosków składanych w kolejnych miesiącach należy załączyć dokumenty poświadczające dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
                                            Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 95 7 216 663 lub 95 7 310 046.


                                            Świadczenia Rodzinne

                                            2016-08-25

                                            Od 1 września 2016 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne
                                            na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

                                            czytaj całość publikacji "Świadczenia Rodzinne"


                                            WYPOCZYNEK LETNI

                                            2016-06-01

                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie jak każdego roku zapewni wypoczynek letni dla dzieci z terenu naszej gminy. Przy pomocy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Szkoły Podstawowej w Nowinach Wielkich, dzieci spędzą wakacje pod namiotami w Pogorzelicy. Organizator zapewnia przewóz dzieci, opiekę wychowawców i pielęgniarki, 4 posiłki dziennie, atrakcyjne wycieczki: na Latarnię Morską w Niechorzu, przejazd kolejką Retro oraz spotkanie z magikiem czy karaoke.
                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie sfinansuje kolonie dla 30 dzieci z rodzin wielodzietnych, pozostających w trudnej sytuacji materialnej oraz dofinansuje też pobyt dzieci na obozie w Lipach organizowanym przez Wójta Gminy Kłodawa Annę Mołodciak.


                                            "KŁODAWSKA MAJÓWKA"

                                            2016-05-23

                                            21 maja 2016r. odbyła się „Kłodawska Majówka”, na której pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie skupili się na tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozmowy o profilaktyce w tym zakresie prowadzone były przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą m.in. pracownicy GOPS. Przygotowano stoisko, na którym można było zapoznać się z ulotkami o tematyce profilaktyki przemocy, dostępne były także gadżety z policji, z których szczególnie cieszyli się najmłodsi. Kolejnymi członkami Zespołu Interdyscyplinarnego są także dzielnicowi, którzy swoją obecnością uświetnili także akcję profilaktyki przemocy w rodzinie. Rozmowy na te trudne tematy prowadzone były przy przygotowanych przez pracownice GOPS przekąskach, których bezpłatnie można było skosztować.

                                            Dołączona galeria:

                                            nazwawyswietlana

                                             ZAPRASZAMY

                                             2016-05-17

                                             W związku z organizacją „Kłodawskiej Majówki” w dniu 21 maja 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zaprasza mieszkańców Gminy Kłodawa do punktu, w którym podczas imprezy, pracownicy GOPS będą udzielać informacji o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferujemy rozmowy z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą specjaliści udzielający pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. By umilić rozmowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na słodki (i nie tylko) poczęstunek, przy którym będzie możliwość poznania instytucji pomocy społecznej.


                                             „500 bus” w Kłodawie

                                             2016-04-07

                                             W ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „500+” specjalnie oznakowanym busem, służby Wojewody Lubuskiego pojadą do wszystkich gmin województwa lubuskiego. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. będą udzielali wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Punkty konsultacyjne będą organizowane na otwartej przestrzeni.

                                             Wizyta w Kłodawie nastąpi 11 kwietnia 2016 roku w godzinach 9.00-11.00. 500bus ustawi się w centrum Kłodawy.
                                             Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy.


                                             Wyniki naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

                                             2016-03-14

                                             Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego

                                             Dołączone pliki:


                                             Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego

                                             2016-03-08

                                             OGŁOSZENIE NR 1
                                             KOMISJI REKRUTACYJNEJ
                                             powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego

                                             czytaj całość publikacji "Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego"

                                             Dołączone pliki:


                                             Od 1 kwietnia wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

                                             2016-03-03

                                             logo

                                             Program Rodzina 500 plus

                                             czytaj całość publikacji " Od 1 kwietnia wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci"


                                             Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

                                             2016-02-25

                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa.

                                             Dołączone pliki:


                                             Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

                                             2015-12-02

                                             Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

                                             czytaj całość publikacji "Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny"


                                             Wyniki naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

                                             2015-11-06

                                             Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

                                             Dołączone pliki:


                                             Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

                                             2015-10-30

                                             OGŁOSZENIE NR 1
                                             KOMISJI REKRUTACYJNEJ
                                             powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko
                                             podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

                                             czytaj całość publikacji "Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej"

                                             Dołączone pliki:


                                             Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

                                             2015-10-19

                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa

                                             czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze"


                                             OGŁOSZENIE

                                             2015-07-06

                                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, przy patronacie Wójt Gminy Kłodawa - Anny Mołodciak, informuje, iż w dniu 15.07.2015r. odbędzie się jednodniowa wycieczka nad morze do Międzyzdrojów, na którą zaprasza się dzieci z terenu Gminy Kłodawa w wieku od lat 7 do 15. Podstawowym kryterium doboru uczestników będzie kwalifikacja rodziny do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” oraz sytuacja rodziny. Zgłoszenia uczestników odbywają się w siedzibie GOPS w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, do dnia 10.07.2015r.
                                             Serdecznie zapraszamy!

                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                             w Kłodawie
                                             Justyna Piotrzkiewicz


                                             Terminy wypłat świadczeń w lipcu 2015 roku

                                             2015-07-02

                                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w lipcu 2015 roku będą odbywać się w następujących dniach:
                                             - świadczenia rodzinne
                                             • 15 lipca 2015 roku – osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
                                             • 16 lipca 2015 roku – osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
                                             - pomoc społeczna
                                             • 27 lipca 2015 roku – osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do J,
                                             • 28 lipca 2015 roku – osoby, których nazwiska zaczynają się od literki K do O,
                                             • 29 lipca 2015 roku – osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż.
                                             O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.


                                             Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD

                                             2015-06-30

                                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1 lipca 2015 r., wydawane będą skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy, Najbardziej Potrzebującym – FEAD. Pomoc żywnościowa w ramach programu przysługuje osobom, które nie przekraczają
                                             150 % kryterium dochodowego tj:
                                             813 zł, w przypadku osób samotnie gospodarujących
                                             684 zł, na jedną osobę wchodzącą w skład wspólnego gospodarstwa domowego

                                             Osoby zainteresowane, proszone są o zgłaszanie się do pracownika socjalnego
                                             pełniącego dyżur w wyznaczonym terminie lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 10, tel. 95 72 16 663 lub 95 73 10 046.


                                             Terminy wypłat świadczeń w kwietniu 2015 roku

                                             2015-03-13

                                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1-go marca 2015 roku wypłaty świadczeń będą odbywać się
                                             w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Kłodawie. Osoby uprawnione w dniu wypłat będą stawiać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, gdzie otrzymają druk wypłaty KW. Z tym drukiem należy udać się do banku w celu otrzymania świadczenia. Koniecznym jest posiadanie przy sobie ważnego dowodu osobistego, bez niego świadczeniobiorca nie otrzyma świadczenia. Druk KW będzie ważny 5 dni roboczych.

                                             czytaj całość publikacji "Terminy wypłat świadczeń w kwietniu 2015 roku"


                                             Nowa forma wypłat świadczeń

                                             2015-02-13

                                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1-go marca 2015 roku wypłaty świadczeń będą odbywać się
                                             w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Kłodawie. Osoby uprawnione w dniu wypłat będą stawiać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, gdzie otrzymają druk wypłaty KW. Z tym drukiem należy udać się do banku w celu otrzymania świadczenia. Koniecznym jest posiadanie przy sobie ważnego dowodu osobistego, bez niego świadczeniobiorca nie otrzyma świadczenia. Druk KW będzie ważny 5 dni roboczych.

                                             czytaj całość publikacji "Nowa forma wypłat świadczeń"


                                             Informacja

                                             2014-08-07

                                             Od 1 września 2014 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy.

                                             czytaj całość publikacji "Informacja"


                                             KARTA DUŻEJ RODZINY

                                             2014-06-16

                                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizuje od 16 czerwca 2014 roku Kartę Dużej Rodziny.

                                             Dołączone pliki:


                                             PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KŁODAWA

                                             2014-04-23

                                             Stowarzyszenie im. Brata Krystyna informuje, że od 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku realizuje projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakładający różne formy pomocy osobom pokrzywdzonym i członkom rodzin.

                                             czytaj całość publikacji "PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KŁODAWA"


                                             Zmiana terminów wypłat

                                             2014-01-02

                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1 stycznia 2014 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w kasie tut. Ośrodka w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.


                                             OGŁOSZENIE

                                             2013-09-17

                                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach znajduje się punkt wydawania żywności dla klientów GOPS.
                                             Żywność będzie wydawana w następujących dniach:
                                             18 września 2013 (środa ) 10.00 – 14.30
                                             19 września 2013 (czwartek) 10.00 – 14.00
                                             20 września 2013 (piątek ) 10.00 – 12.00

                                             czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"


                                             List referencyjny

                                             2013-09-03

                                             W załączeniu zamieszczamy na naszej stronie List Referencyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

                                             Dołączone pliki:


                                             25 WRZEŚNIA 2012R „ASERTYWNOŚĆ”

                                             2012-09-28

                                             link do strony www.efs.gov.pl

                                             W dniu 25 września 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z zakresu asertywności. Spotkanie to zostało zorganizowane na wyraźna prośbę uczestników, którzy po pierwszym spotkaniu wyrazili chęć kontynuowania i pogłębienia swojej wiedzy na temat asertywności oraz nabywania nowych umiejętności asertywnych zachowań w życiu codziennym w sposób taktowny i efektowny broniąc swoich praw i honoru nie naruszając przy tym godności drugiego człowieka.

                                             czytaj całość publikacji "25 WRZEŚNIA 2012R „ASERTYWNOŚĆ”"


                                             19 WRZEŚNIA 2012R. „POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI”

                                             2012-09-21

                                             link do strony www.efs.gov.pl

                                             W dniu 19 września 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Treningu umiejętności społecznych. Celem tego spotkania było pokazanie uczestnikom projektu jak wiele można zdziałać znając własną wartość i wierząc we własne możliwości. Ponadto podczas tego spotkania wszyscy uczestnicy biorący w nim udział starali się określić własną wartość poprzez autoanalizę. Określano również znaczenie własnych myśli na emocje i zachowanie. Psycholog prowadząca spotkanie wskazała sposoby przełamywania destrukcyjnego myślenia o sobie i swojej siły sprawczości oraz w jaki sposób kształtować w sobie pozytywne myślenie o własnej osobie za pomocą komunikatów wspierających.

                                             czytaj całość publikacji "19 WRZEŚNIA 2012R. „POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI”"

                                             Dołączona galeria:

                                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                              18 WRZEŚNIA 2012R „ASERTYWNOŚĆ”

                                              2012-09-20

                                              link do strony www.efs.gov.pl

                                              W dniu 18 września 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań zatytułowanych „Trening umiejętności społecznych”. Celem tego spotkanie było przybliżenie uczestnikom projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” istoty pojęcia asertywności, jakie korzyści można uzyskać zachowując postawę asertywną oraz w jaki sposób bezpośrednio wyrażać swoje emocje, żądania i oczekiwania za pomocą zachowań asertywnych czyli takich, które nie naruszają praw psychicznych i terytorialnych innych osób, jak również własnych.

                                              czytaj całość publikacji "18 WRZEŚNIA 2012R „ASERTYWNOŚĆ”"


                                              „INTEGRACJA GRUPY” 12 WRZEŚNIA 2012 R. „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA” 13 WRZEŚNIA 2012 R.

                                              2012-09-18

                                              link do strony www.efs.gov.pl

                                              W dniach 12 13 września 2012 roku odbyły się spotkania realizowane w ramach projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”. Pierwsze ze spotkań było spotkaniem rozpoczynającym cykl spotkań z zakresu rozwoju i treningu umiejętności społecznych, które prowadzone będą przez Panią psycholog Grażynę Michałowską Założeniem pierwszego ze spotkań była Integracja grupy poprzez wzajemne poznanie się wszystkich uczestników grupy, określenie ich oczekiwań, celów indywidualnych i grupowych jak również zasad pracy. Spotkanie to zmierzało również do zbudowania przyjaznej atmosfery pomiędzy uczestnikami ale także pomiędzy uczestnikami i prowadzącą Panią psycholog oraz do przełamania oporów związanych z pracą zespołową i wypowiadaniem się na forum poprzez ustalenie ról pełnionych w grupie poszczególnych uczestników.

                                              czytaj całość publikacji "„INTEGRACJA GRUPY” 12 WRZEŚNIA 2012 R. „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA” 13 WRZEŚNIA 2012 R."

                                              Dołączona galeria:

                                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                               Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

                                               2012-08-21

                                               Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

                                               czytaj całość publikacji "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r."


                                               SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – WYŁONIENIE GRUPY DOCELOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU „WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE”

                                               2012-08-21

                                               link do strony www.efs.gov.pl

                                               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie rozpoczyna realizację projektu systemowego w kolejnej edycji na 2012 rok, współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez GOPS w Kłodawie”.

                                               czytaj całość publikacji "SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – WYŁONIENIE GRUPY DOCELOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU „WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE”"


                                               KOMUNIKAT

                                               2012-07-06

                                               W związku z podpisaną przez GOPS w Kłodawie umową Partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze przesyła kolejny komunikat informujący o działaniach podjętych przez Radę Programową Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej na spotkaniu w 29 czerwca 2012r.

                                               Dołączone pliki:


                                               Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

                                               2012-07-03

                                               Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.

                                               czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r."


                                               WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R.

                                               2012-06-25

                                               link do strony www.efs.gov.pl

                                               W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”, uczestnicy w/w projektu pojechali na jednodniowy wyjazd nad morze do miejscowości Międzyzdroje. Plan wycieczki został opracowany wspólnie z uczestnikami, którzy przy wykorzystaniu internetu oraz własnych doświadczeń wskazali miejsca najbardziej wartościowe oraz najbardziej godne zwiedzenia. W związku z tym grupa uczestników zobowiązana została do ustalenia kosztów biletów wstępu do wybranych wcześniej miejsc z zaznaczeniem tego, iż dotyczy to grupy zorganizowanej. Ponadto uczestnicy wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu przeprowadzili rozeznanie w celu znalezienia odpowiedniego miejsca oferującego posiłki.

                                               czytaj całość publikacji "WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. "

                                               Dołączona galeria:

                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                                                ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012

                                                2012-06-18

                                                link do strony www.efs.gov.pl

                                                W tym dniu odbyło się spotkanie pod nazwą „Rozmowa kwalifikacyjna”, stanowiące kontynuacje poprzednich spotkań z obejmujących zakres przygotowania do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.

                                                czytaj całość publikacji "ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012"

                                                Dołączona galeria:

                                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                 ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE – PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R.

                                                 2012-06-18

                                                 link do strony www.efs.gov.pl

                                                 Zajęcia te stanowiły kontynuację cyklu zajęć komputerowych, zapoczątkowanego w miesiącu kwietniu. Jednak tym razem zdecydowanie bardziej nacisk został położony na kwestię dotyczącą poszukiwania zatrudnienia.

                                                 czytaj całość publikacji "ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE – PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R. "

                                                 Dołączona galeria:

                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                  Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                                                  2012-06-12

                                                  Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia do 30 czerwca 2012 r.

                                                  czytaj całość publikacji "Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne "


                                                  KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

                                                  2012-06-06

                                                  Lubuska Izba Rolnicza prowadzi nabór na kolonie letnie, dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, którego przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
                                                  Odpłatność za jednego uczestnika:450zł

                                                  czytaj całość publikacji "KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW"


                                                  SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R.

                                                  2012-05-31

                                                  link do strony www.efs.gov.pl

                                                  W dniu 28 maja 20112 roku uczestniczki projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” spotkały się z kuratorem rodzinnym Panią Beatą Makowską, która podczas tego spotkania, udzieliła wielu odpowiedzi na pytania uczestniczek projektu. Dzięki temu, iż spotkanie to miało charakter luźnego spotkania (pogadanki), uczestniczki nie odczuwały dystansu do Pani prowadzącej, a tym samym potrafiły się otworzyć i pytać o nurtujące je kwestie.

                                                  czytaj całość publikacji "SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R. "

                                                  Dołączona galeria:

                                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                   ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R.

                                                   2012-05-31

                                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                                   Po doświadczeniach z ubiegłej edycji postanowiono powtórzyć zajęcia manualne, które wówczas okazały się starzałem w dziesiątkę, w związku z tym w dniu 24 maja 2012 roku zorganizowane zostały dla uczestników projektu pod nazwą „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie” zajęcia, które dotyczyły pracy metodą decupage .

                                                   czytaj całość publikacji "ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. "

                                                   Dołączona galeria:

                                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                    ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.

                                                    2012-05-14

                                                    link do strony www.efs.gov.pl

                                                    W dniach 26 kwietnia i 9 maja 2012r. uczestniczki projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” skorzystały z usług salonu odnowy biologicznej Villa Estetica, gdzie poddane zostały kompleksowej metamorfozie. Część Pań zdecydowała się na radykalne zmiany w pełni zdając się na profesjonalizm Pani Angeliki Zielińskiej (stylistka fryzur ) i Pani Magdaleny Motyka (kosmetyczka, wizażystka) – efekty były oszałamiające.

                                                    czytaj całość publikacji "ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R."

                                                    Dołączona galeria:

                                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                                                     PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.

                                                     2012-05-14

                                                     link do strony www.efs.gov.pl

                                                     Kontakt z igłą i nitką nie jest niczym nowym dla uczestniczek projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Jednak poziom umiejętności jakie posiadają jest bardzo różnorodny, a w niektórych przypadkach była to pierwsza, tak zaawansowana przygoda z krawiectwem. Zajęcia te odbyły się w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Zakres programowy tego spotkania obejmował poziom podstawowy, w takim stopniu aby uczestniczki, nabyte umiejętności mogły wykorzystać dla potrzeb własnych i swoich rodzin w codziennym życiu.

                                                     czytaj całość publikacji "PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R."

                                                     Dołączona galeria:

                                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


                                                      INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM

                                                      2012-05-07

                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                      Uczestnicy obecnej edycji projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, korzystali w miesiącach marzec i kwiecień z indywidualnych konsultacji psychologicznych.

                                                      czytaj całość publikacji "INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM"


                                                      29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET

                                                      2012-04-02

                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                      Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć dlatego w programie projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” przewidziane zostało dla Pań biorących udział w tegorocznej edycji projektu spotkanie promujące zdrowie z Panią Anną Janicką – położną, która poruszyła kwestie dotyczące zdrowia kobiecego. Szczególnie bardzo podkreślała znaczenie regularnego przeprowadzania badań kontrolnych jak również prowadzenia zdrowego trybu życia.

                                                      czytaj całość publikacji "29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET"

                                                      Dołączona galeria:

                                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                       PORADY PRAWNE 21 MARCA 2012R.

                                                       2012-03-23

                                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                                       W dniu 21 marca 2012 roku uczestnicy projekty „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” mieli okazję skorzystania z profesjonalnych porad prawnych, których udzielił radca prawny Pan Krzysztof Kowalski.

                                                       czytaj całość publikacji "PORADY PRAWNE 21 MARCA 2012R."


                                                       Ogłoszenie - Program

                                                       2012-03-22

                                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach znajduje się punkt wydawania żywności dla klientów GOPS.

                                                       czytaj całość publikacji "Ogłoszenie - Program "


                                                       PLANOWANIE BUDŻETU DOMOWEGO 15 MARCA 2012R.

                                                       2012-03-20

                                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                                       Spotkanie to miało charakter warsztatu zmierzającego do pokazania uczestnikom projektu POKL „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”, że racjonalne planowanie i przemyślane wydatki przyczynią się do zminimalizowania „wyciekania pieniędzy przez palce”, a tym samym mogą znacząco poprawić kondycję domowego budżetu.

                                                       czytaj całość publikacji "PLANOWANIE BUDŻETU DOMOWEGO 15 MARCA 2012R."


                                                       6-7 MARCA 2012 R. INTERNET – MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY

                                                       2012-03-12

                                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                                       Podczas spotkań w dniach 3 i 4 kwietnia 2012r. Paniom biorącym udział w projekcie „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” zostały zaprezentowane podstawy obsługi komputera. Spotkania te miały charakter praktycznych zajęć podczas, których wszystkie uczestniczki czynnie poszerzały zakres swoich informacji na temat komputerów. Niestety w przypadku kilku Pań wiedza ta była znikoma, a wręcz równa zeru. W związku z tym, zajęcia te opiewały głównie o najważniejszych kwestiach dotyczących obsługi komputera. Jednak najistotniejszym założeniem tego spotkania było pokazanie uczestniczkom obcego im dotychczas, choć ogólnie powszechnego dzisiaj sposobu poszukiwania ofert pracy na stronach internetowych i aplikowania stosownej dokumentacji.

                                                       czytaj całość publikacji "6-7 MARCA 2012 R. INTERNET – MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY"

                                                       Dołączona galeria:

                                                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                        7 MARCA 2012 r. „POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI”

                                                        2012-03-09

                                                        link do strony www.efs.gov.pl

                                                        W dniu 7 marca 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Treningu umiejętności społecznych. Celem tego spotkania było pokazanie uczestniczkom projektu jak wiele można zdziałać znając własną wartość i wierząc we własne możliwości. Ponadto podczas tego spotkania wszystkie panie biorące w nim udział starały się określić własną wartość poprzez autoanalizę. Określano również znaczenie własnych myśli na emocje i zachowanie. Psycholog prowadząca spotkanie wskazała sposoby przełamywania destrukcyjnego myślenia o sobie i swojej sile sprawczej oraz w jaki sposób kształtować w sobie pozytywne myślenie o własnej osobie za pomocą komunikatów wspierających.

                                                        czytaj całość publikacji "7 MARCA 2012 r. „POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI”"

                                                        Dołączona galeria:

                                                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                         6 MARCA 2012 r. „WYJŚCIE DO KINA”

                                                         2012-03-08

                                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                                         W dniu 6 marca 2012 roku uczestniczki projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” zostały zaproszone do kina Helios w Gorzowie Wlkp. na film pt. „I że Cię nie opuszczę”. Koszt dojazdu oraz zakupionych biletów został pokryty ze środków przewidzianych na realizację w/w projektu, dzięki czemu jedynym kosztem poniesionym przez uczestniczki były chwile radości i miło spędzonego dnia w sympatycznym towarzystwie 

                                                         czytaj całość publikacji "6 MARCA 2012 r. „WYJŚCIE DO KINA”"

                                                         Dołączona galeria:

                                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                          29 LUTEGO 2012 r. „KOMUNIKACJA W RELACJI RODZIC – DZIECKO”

                                                          2012-03-02

                                                          link do strony www.efs.gov.pl

                                                          Kolejnego dnia po spotkaniu poświęconym asertywności tj. 29 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie poświęcone prawidłowej komunikacji pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Szczególną uwagę zwrócono przede wszystkim na uczucia i emocje dziecka, jak je rozpoznać i prawidłowo zrozumieć, ale również na aktywne słuchanie tego, co dziecko ma do powiedzenia.

                                                          czytaj całość publikacji "29 LUTEGO 2012 r. „KOMUNIKACJA W RELACJI RODZIC – DZIECKO”"


                                                          28 LUTEGO 2012 r. „ASERTYWNOŚĆ”

                                                          2012-03-01

                                                          link do strony www.efs.gov.pl

                                                          W dniu 28 lutego 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań zatytułowanych „Trening umiejętności społecznych”. Celem tego spotkanie było przybliżenie uczestnikom projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” istoty pojęcia asertywności, jakie korzyści można uzyskać zachowując postawę asertywną oraz w jaki sposób bezpośrednio wyrażać swoje emocje, żądania i oczekiwania za pomocą zachowań asertywnych czyli takich, które nie naruszają praw psychicznych i terytorialnych innych osób jak również własnych.

                                                          czytaj całość publikacji "28 LUTEGO 2012 r. „ASERTYWNOŚĆ”"

                                                          Dołączona galeria:

                                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                           „INTEGRACJA GRUPY” 7 LUTEGO 2012 R. „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA” 8 LUTEGO 2012 R.

                                                           2012-02-22

                                                           link do strony www.efs.gov.pl

                                                           W dniach 7 i 8 lutego 2012 roku odbyły się spotkania realizowane w ramach projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”.

                                                           czytaj całość publikacji "„INTEGRACJA GRUPY” 7 LUTEGO 2012 R. „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA” 8 LUTEGO 2012 R."

                                                           Dołączona galeria:

                                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                            Opis założen projektu na 2012 rok

                                                            2012-02-13

                                                            link do strony www.efs.gov.pl

                                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie od 1 stycznia 2012 roku realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten nosi nazwę „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”, w ramach którego realizowane będą spotkania ukierunkowane na aktywizację i integrację uczestników, oraz na powrót do pełnienia podstawowych ról społecznych. Działania przewidziane na 2012 rok stanowią kolejną edycję w/w projektu, którego realizację tut. GOPS rozpoczął w miesiącu lipcu 2011r.

                                                            czytaj całość publikacji "Opis założen projektu na 2012 rok"


                                                            Spotkanie organizacyjne

                                                            2012-02-01

                                                            link do strony www.efs.gov.pl

                                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie rozpoczyna realizację projektu systemowego w edycji na 2012 rok, współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez GOPS w Kłodawie”.

                                                            czytaj całość publikacji "Spotkanie organizacyjne"


                                                            Komunikat dot. spotkania partnerskiego

                                                            2012-01-25

                                                            W związku z podpisaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie umową Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze przesłał komunikat dot. spotkania partnerskiego, które odbyło się w grudniu 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

                                                            Dołączone pliki:


                                                            SPOTKANIE WIGILIJNE – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

                                                            2011-12-19

                                                            link do strony www.efs.gov.pl

                                                            Zbieżność zakończenia I etapu projektu pn. „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie” i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia było doskonałym czasem na uroczyste zakończenie owiane atmosferą świąt. Spotkanie, które odbyło się 14 grudnia 2011 roku, zorganizowane zostało w klimacie wigilijnym, gdzie przy wspólnym, suto zastawionym stole spotkali się uczestnicy projektu z pracownikami GOPS Kłodawa bezpośrednio zaangażowanymi w realizację w/w projektu i Panią Kierownik Bożeną Wójcik, z Panem Piotrem Czaplińskim – sekretarzem Gminy Kłodawa, z Panią Elizą Siedziniewską przedstawicielem Firmy AUDIT prowadzącej spotkania realizowane w ramach projektu, z Panem dr Jakubem Kowalskim - stomatologiem i jego asystentką Margeritą Łaszyn, którzy świadczyli swoje specjalistyczne usługi uczestnikom projektu oraz z Panią Moniką Piątek Pracownikiem Publicznej Biblioteki w Kłodawie, która przeprowadziła zajęcia decupage.

                                                            czytaj całość publikacji "SPOTKANIE WIGILIJNE – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU"

                                                            Dołączona galeria:

                                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                                             OFERTA

                                                             2011-12-15

                                                             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza ofertę transportową na dystrybucję artykułów spożywczych w roku 2012 z Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina do Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach.

                                                             czytaj całość publikacji "OFERTA"


                                                             ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U

                                                             2011-12-08

                                                             link do strony www.efs.gov.pl

                                                             Z okazji mikołajek zorganizowane zostały dla uczestników projektu pod nazwą „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie” zajęcia „niespodzianka”, które odbył się, dzięki uprzejmości Pani dyrektor Magdaleny Turskie,j w Bibliotece Publicznej w Kłodawie.
                                                             Uczestnicy do ostatniej chwili nie wiedzieli jaka będzie tematyka spotkania.

                                                             czytaj całość publikacji "ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U"

                                                             Dołączona galeria:

                                                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                              ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

                                                              2011-12-07

                                                              link do strony www.efs.gov.pl

                                                              W dniach 1-2 grudnia 2011 roku odbyły się spotkania pod nazwą „Rozmowa kwalifikacyjna”, stanowiące kontynuacje poprzednich spotkań z zakresu autoprezentacji oraz analizy rynku i poszukiwania ofert pracy.

                                                              czytaj całość publikacji "ROZMOWA KWALIFIKACYJNA"


                                                              "ANALIZA RYNKU I POSZUKIWANIE OFERT PRACY"

                                                              2011-11-28

                                                              link do strony www.efs.gov.pl

                                                              W dniach 23 i 24 listopada odbyło się spotkanie uczestników projektu pod tytułem"Analiza rynku i poszukiwanie ofert pracy".

                                                              czytaj całość publikacji ""ANALIZA RYNKU I POSZUKIWANIE OFERT PRACY""


                                                              "AUTOPREZENTACJA"

                                                              2011-11-14

                                                              link do strony www.efs.gov.pl

                                                              Było to spotkanie mające charakter spotkania towarzyskiego, na którym uczestniczki projektu pn. „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie” prowadziły luźne rozmowy na temat znaczenia wizerunku w życiu codziennym jak również w sytuacjach związanych ze sprawami formalnymi, urzędowymi itp.

                                                              czytaj całość publikacji ""AUTOPREZENTACJA""

                                                              Dołączona galeria:

                                                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                               SPOTKANIE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM

                                                               2011-11-10

                                                               link do strony www.efs.gov.pl

                                                               Dnia 8 listopada 2011 roku odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem, który podczas innych zajęć miał możliwość bliżej przyjrzeć się i rozeznać w specyficznych, indywidualnych właściwościach psychicznych poszczególnych uczestników i na tej podstawie spośród wszystkich uczestników projektu pn. „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie” wskazał grupę ośmiu osób wymagających indywidualnej rozmowy z psychologiem.

                                                               czytaj całość publikacji "SPOTKANIE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM"


                                                               Spotkania z serii „SZKOŁA RODZICÓW”

                                                               2011-11-07

                                                               link do strony www.efs.gov.pl

                                                               W dniach 12, 19, 27 października 2011 roku oraz 3 listopada 2011 roku odbyły się spotkania organizowane w ramach projektu systemowego z Poddziałania 7.1.1. p.n „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”. Zajęcia te zatytułowane były „Szkoła rodziców”, których celem było uświadomienie rodzicom, że za pomocą prawidłowej relacji i stosowaniu właściwych metod można kształtować w dzieciach pozytywne postawy wobec własnej osoby jak również innych osób.

                                                               czytaj całość publikacji "Spotkania z serii „SZKOŁA RODZICÓW”"


                                                               Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                                                               2011-10-07

                                                               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że dnia 27 września 2011 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

                                                               czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

                                                               Dołączone pliki:


                                                               19 – 20 i 26 – 27 września 2011r. „TRENING INTERPERSONALNY”

                                                               2011-09-29

                                                               link do strony www.efs.gov.pl

                                                               W dniach 19 – 20 oraz 26 – 27 września 2011 roku odbyły się kolejne spotkania w ramach realizowanego projektu systemowego z Poddziałania 7.1.1 pod nazwą „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”.

                                                               czytaj całość publikacji "19 – 20 i 26 – 27 września 2011r. „TRENING INTERPERSONALNY”"

                                                               Dołączona galeria:

                                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


                                                                Spotkanie integracyjne uczestników projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”.

                                                                2011-09-02

                                                                link do strony www.efs.gov.pl

                                                                We wtorek 30 sierpnia 2011 roku odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane dla beneficjentów tutejszego GOPS, biorących aktualnie udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                                pn. „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”.

                                                                czytaj całość publikacji "Spotkanie integracyjne uczestników projektu „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”."

                                                                Dołączona galeria:

                                                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                                                                 Informacja

                                                                 2011-08-30

                                                                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że zgodnie z art. 14 ust.1a
                                                                 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
                                                                 Dodatek ten przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

                                                                 czytaj całość publikacji "Informacja"


                                                                 Spotaknie integracyjne uczestników projektu

                                                                 2011-08-26

                                                                 link do strony www.efs.gov.pl

                                                                 Dnia 30 sierpnia 2011r. odbędzie się spotkanie integracyjne dla uczestników i ich rodzin, którzy biorą udział w projekcie pn. „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                                                                 czytaj całość publikacji "Spotaknie integracyjne uczestników projektu"


                                                                 Spotkanie z doradcą zawodowym

                                                                 2011-08-26

                                                                 link do strony www.efs.gov.pl

                                                                 W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”, uczestnicy w/w projektu mieli możliwość 27 lipca 2011 roku oraz 5 i 8 sierpnia 2011 roku skorzystania z indywidualnych porad doradcy zawodowego, który dzięki rozmowie i przeprowadzonym specjalistycznym testom określi ich profil i preferencje zawodowe.

                                                                 czytaj całość publikacji "Spotkanie z doradcą zawodowym"

                                                                 Dołączona galeria:

                                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                  Realizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

                                                                  2011-08-04

                                                                  link do strony www.efs.gov.pl

                                                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizuje od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku Projekt Systemowy Poddziałanie 7.1.1.pn.:„Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie” . Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                  czytaj całość publikacji "Realizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie"

                                                                  Dołączona galeria:

                                                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                   Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

                                                                   2011-07-27

                                                                   Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

                                                                   czytaj całość publikacji "Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka"


                                                                   „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

                                                                   2011-05-02

                                                                   Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy.

                                                                   czytaj całość publikacji "„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy"                                                                   wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                                                                   przejdź do góry...

                                                                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

                                                                   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji