Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Wyjazd Mieszkańców do Warszawy

Data publikacji: 2021-10-11

Na koniec września z inicjatywy Wójta Gminy Kłodawa Anny Mołodciak, GOPS w Kłodawie zorganizował czterodniowy wyjazd do Warszawy. Chwile przepełnione zwiedzaniem, integracją oraz warszawskim klimatem- tak w kilku krótkich słowach można opisać intensywny czas, jaki spędzili Seniorzy i Mieszkańcy gminy Kłodawa odwiedzając stolicę Polski. Miasto przyjęło kłodawskich turystów przepiękną pogodą, która pozwoliła na spacery Krakowskim Przedmieściem oraz spędzenie wolnego czasu na odkrywaniu tajemnic miasta. Już sam lot samolotem okazał się nie lada atrakcją dla uczestników, którzy w większości po raz pierwszy mieli możliwość przelotu takim środkiem transportu.
Sam program zwiedzania wypełniony był po brzegi najpiękniejszymi warszawskimi zabytkami, który każdy, kto zawita do stolicy koniecznie musi zobaczyć. Nasi Mieszkańcy zwiedzili m.in.: cuda architektury sakralnej, Wilanów, Zamek Królewski, Stary Rynek, Plac Zamkowy, Łazienki, Powązki, Muzeum Polskiej Wódki. Nie mogło zabraknąć kultowych punktów na mapie zwiedzania Warszawy-  Pałacu Kultury i Nauki oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Największa niespodzianka czekała na turystów w Sejmie RP- dzięki uprzejmości Pani Marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej  i pomocy Mieszkanki Gminy Kłdoawa Krystyny Sibińskiej- Poseł na Sejm RP mieli oni okazję, jako jedyna grupa wycieczkowa zwiedzić gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wieczorny przepiękny rejs po Wiśle był okazją do podziwiania panoramy miasta. Wieczory w zakwaterowanym hotelu upływały wszystkim w szampańskich humorach, a podczas wieczorku integracyjnego również w towarzystwie doskonałej zabawy i tańców.
Piękna, interesująca i przepełniona zabytkami- tak Warszawa zapisała się w pamięci kłodawskich uczestników.

asdnqptyu

Dyżur pracowników socjalnych- październik, listopad 2021

Data publikacji: 2021-10-06

1

Informacja dla mieszkańców Różanek

Data publikacji: 2021-10-06

22

Trwa okres zasiłkowy w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Data publikacji: 2021-10-05

Od 01.08.2021r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przyjmowane są wnioski w formie  papierowej o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną–za pomocą następujących kanałów:
• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
• Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
• bankowość elektroniczną.

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2021 będzie trwał od 01 XI 2021r. do 31 X 2022r.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium wzrasta do kwoty 764 zł Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2021r. nastąpi do dnia 30 listopada 2021r.
  • w przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 w okresie od 1 września do 31 października 2021r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia 2021r.
  • gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

INFORMACJE:
Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków, wymaganych dokumentów są udzielane, w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie
ul. Kościelna 10 oraz pod nr tel. 96 721 66 63.

 

Trzeci Klub Senior + w Gminie Kłodawa otwarty!

Data publikacji: 2021-09-17

senior-plus

15 września nastąpiło uroczyste otwarcie kolejnego już Klubu Senior+  w naszej gminie.  W tym roku to Mieszkańcy Chwalęcic doczekali się nowoczesnej placówki i miejsca spotkań przeznaczonego dla Seniorów. Dzięki środkom pozyskanym z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020 obiekt starej świetlicy wiejskiej przeszedł gruntowny remont, dobudowana została dodatkowa salka multimedialna. Obecnie sala spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, dostosowana jest do potrzeb osób starszych, wyposażona została w nowoczesne sprzęty, które na pewno posłużą poprawie zdrowia uczestnikom klubu. Na zaproszenie Wójta Gminy Kłodawa- Anny Mołodciak, Kierownika GOPS- Justyny Piotrzkiewicz, Przewodniczącej Klubu Seniora w Chwalęcicach- Beaty Rożnowskiej oraz chwalęcickich Seniorów, by wspólnie zainaugurować działalność Klubu Senior+ przybyło wielu znamienitych gości: Wojewoda Lubuski Edward Dajczak, w imieniu którego przybył Dyrektor Biura Wojewody- Karol Zieleński, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego- Grażyna Jelska wraz  z Zastępcą- Anetą Tomczyk, przedstawiciele biur poselskich Pani Europoseł Elżbiety Rafalskiej oraz Pani Poseł Krystyny Sibińskiej, , Radny Rady Powiatu Gorzowskiego- Grzegorz Zapytowski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i jednocześnie Przewodnicząca Klubu Senior+ w Różankach- Bożena Adamczak, Przewodnicząca Klubu Senior+ w Santocku- Teresa Szawiel, Dyrektor TPV- Tomasz Jeziorkowski wraz z małżonką. Symbolicznego poświęcenia placówki dokonał Ksiądz Kanonik-Tadeusz Stachura. Po części oficjalnej, przy obfitym poczęstunku przygotowanym przez chwalęcickich Seniorów, członkowie Klubu oraz goście oddawali się rozmowom, omawiali plany oraz przyszłą działalność Klubu. Rodzinna atmosfera spotkania przerodziła się w zabawę taneczną przy muzyce, którą uświetnił Jarosław Pikuła- Dyrektor GCK oraz DJ- Daniel Okupski.
Wypełniona po brzegi sala oraz zadowolenie chwalęcickich Seniorów to najlepsza rekomendacja tego miejsca. Na pewno będzie ono tętniło życiem, wypełnione będzie rozmowami, śmiechem, zapachami i twórczością kłodawskich Seniorów.   

 

123456789101112

Dyżur pracowników socjalnych- wrzesień 2021

Data publikacji: 2021-09-07

25

Za nami wyjazd rekreacyjny do Pobierowa

Data publikacji: 2021-09-06

W pierwszych dniach września, w przepięknej sceneriii przy słonecznej pogodzie kłodawianie odpoczywali w nadmorskim kurorcie. Zorganizowany przez GOPS wyjazd, po czasie rocznej przerwy spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami, był okazją by odetchnąć od codziennych obowiązków, ale i również zadbać o swoje zdrowie. Bo wyjazd, to przede wszystkim aktywność fizyczna i ruchowa, ćwiczenia, spacery nadmorskimi szlakami i inhalacje jodem. Nie zabrakło jednak czasu na drobne przyjemności- integracyjne wieczory pełne śmiechu, wieczorki taneczne,  recytacje i śpiewy towarzyszyły kuracjuszom przez wszystkie dni. Ze smutkiem, ale jednak wypoczęci i zrelaksowani wszyscy niedzielnym popołudniem powrócili do domów.
Wyjazd możliwy był dzięki pozyskanemu przez GOPS w Kłodawie dofinansowaniu z PFRON i środkom gminnym.

12345678911

Właśnie ruszył turnus rehabilitacyjny nad morze

Data publikacji: 2021-09-02

Jak co roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, korzystając z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków gminnych zorganizował wyjazd dla mieszkańców gminy Kłodawa z orzeczoną niepełnosprawnością. Miejscem docelowym wyjazdu tym razem jest nadmorskie Pobierowo. Aż do niedzieli kuracjusze cieszyć się będą z dobrodziejstw i bogactw morskich klimatów. Wójt Gminy Anna Mołodciak towarzyszyła uczestnikom wycieczki podczas odjazdu, życząc udanego i aktywnego wypoczynku.
Drodzy wycieczkowicze wracajcie szczęśliwie i oby pogoda Wam dopisała!   

12345

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Kłodawa na lata 2021-2027"

Data publikacji: 2021-08-30

Obwieszczenie

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Kłodawa na lata 2021-2027”

 

Zgodnie z art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j.) oraz uchwałą nr XXVIII/257/2021 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 czerwca 2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłodawa,

Wójt Gminy Kłodawa zaprasza Mieszkańców Gminy Kłodawa do udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn.,,Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Kłodawa na lata 2021-2027”

Celem konsultacji jest wyrażenie opinii na temat ww. projektu dokumentu.

Zapoznanie  się z projektem  i składanie  wniosków/ uwag będzie możliwe w siedzibie Urzędu Gminy Kłodawa w godzinach:  poniedziałek 7:30-15:00, wtorek-czwartek 7:30-14:00, piątek 7:30-12:00 oraz poprzez  stronę internetową Gminy Kłodawa i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Wnioski i uwagi w formie elektronicznej przyjmowane będą pod adresem e-mail: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 30.08.2021 do 07.09.2021r.

Spotkanie informacyjne Klubu Senior+ w Chwalęciach

Data publikacji: 2021-08-24

kk

Poszukiwane opiekunki

Data publikacji: 2021-08-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje osób chętnych do wykonywania usług opiekuńczych zwłaszcza na terenie Santoczna. Szczegóły na plakacie

1

Wznawiamy dyżury w miejscowościach

Data publikacji: 2021-08-03

zad

Wyjazd dla Przelewic

Data publikacji: 2021-07-26

Mieszkańcy Naszej Gminy uczestniczący w projekcie pn: „ Nowa- perspektywa- stop wykluczeniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
Oś priorytetowa 7- Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Program aktywnej integracji realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłodawie dnia 22 lipca br. wzięli aktywny udział wraz ze swoimi rodzinami w jednodniowej wycieczce zorganizowanej na na rzecz podwyższenia ich kompetencji społecznych.
Zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach oprócz warsztatów z coachingu, spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i wizażystą jest jedną z wielu zaplanowanych atrakcji dla uczestników projektu. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach to perła przyrody Pomorza Zachodniego, a tym samym jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Miejsce urokliwe, które swoją naturalnością nadaje swoistego piękna i czyni krajobraz szczególnie malowniczym.
Było mnóstwo wrażeń !
1234567891011131415161718192024

Dobry Start

Data publikacji: 2021-07-06

zsdf

Punkt Mobilny Dobry Start

Data publikacji: 2021-07-06

GOPS w Kłodawie informuje, iż w dniu 23.07.2021r.  w godz. 11:00-13:30 w tut. Ośrodku otwarty zostanie Mobilny Punkt Obsługi Programu 300+, podczas którego pracownik ZUS pomoże w wymaganych formalnościach. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z pomocy

zdj111

ZMIANY W ŚWIADCZENIU DOBRY START!

Data publikacji: 2021-07-01

zdj

Seniorze- weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym!

Data publikacji: 2021-04-30

Drodzy Seniorzy!
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:
https://spis.gov.pl/
Z myślą o bezpieczeństwie osób starszych – GUS przygotował niezbędnik postępowania podczas dokonywania spisu powszechnego, z którym można się zapoznać na stronie:
https://spis.gov.pl/pomoz-seniorowi-spisac-sie-bezpiecznie/

4 maja- dzień wolny od pracy GOPS

Data publikacji: 2021-04-30

wolne

Awaria sieci- utrudniony kontakt

Data publikacji: 2021-04-29

Informujemy, że w dniach 29-30.04.2021r. w związku z nagłą awarią sieci telekomunikacyjnej kontakt telefoniczny z  pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie utrudniowny bądż też niemożliwy. Wszystkie sprawy pilne prosimy kierować osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej