ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

XII Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego

2023-05-22

W minioną sobotę tj. 20.05.2023 r. odbyła się prawdziwa uczta dla miłośników biegów. Impreza biegowa pod nazwą XII Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego organizowana z inicyajtywy Wójta Gminy Kłodawa, Pani Anny Mołodciak przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, Panią Justynę Piotrzkiewicz, jak co roku przyciągnęła grono wyśmienitych sportowców w każdym wieku. Rywalizacji sprzyjała przepiękna pogoda oraz fantastyczna atmosfera. W tym roku najliczniejszą grupą startujących biegaczy okazali się uczestnicy w kategorii dzieci do lat 10, którzy tłumnie przybyli wraz ze swoimi opiekunami na kłodawskie błonie. Przed biegiem odbyła się wspólna rozgrzewka. Wydarzenie to dzięki ogromnemu zainteresowaniu na stałe już wpisało się w harmonogram Kłodawskiej Majówki.

W biegu, w kategorii dzieci do lat 10 wzięło udział 48 uczestników. Trasę biegu o długości 200 metrów ukończyli wszyscy, nawet najmłodsi uczestnicy. Zdobywcą pierwszego miejsca w tej kategorii wiekowej został Filip Jakubowski, na drugim miejscu dotarł na metę Kacper Klimas, natomiast zamykający podium na miejscu trzecim na mecie pojawił się Kajetan Tmiel. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami za udział w biegu oraz zdobywcy trzech najlepszych pozycji dodatkowo pucharami, oraz drobnymi upominkami wręczonymi przez Wójta Gminy Kłodawa oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W biegu w kategorii młodzieży w wieku 11-14 lat wzięło udział 27 uczestników. Najlepszy okazał się Aleksander Czupryniak, drugi na metę dotarł Gabriel Kosko, podium zamknął Krzysztof Zalewski. W tej kategorii uczestnicy również zostali nagrodzeni medalami za udział w biegu oraz zdobywcy trzech najlepszych pozycji dodatkowo pucharami, oraz drobnymi upominkami wręczonymi przez Wójta Gminy Kłodawa oraz kierownika GOPS.

Bieg w kategorii Open odbył się ponowo po zakończeniu biegu dzieci i młodzieży.
Trasę liczącą 6,3 kilometra ukończyło 33 uczestników.

W klasyfikacji kobiet pierwsza na mecie pojawiła się Iwona Kunik, druga była Karolina Śmigielska i zamykająca podium z trzecim wynikiem Monika Walentynowicz.

Na mecie w klasyfikacji mężczyzn jako pierwszy pojawił się Mariusz Kwaśnik, drugi dotarł Michał Wlaźlak i zamykający podium na miejscu trzecim na mecie pojawił się Jan Siczyński. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani medalami, dyplomami oraz pucharami.

Wydarzenie przyciągnęło uczestników nie tylko z terenu gminy Kłodawa, ale również z gmin ościennych dzięki czemu wydarzenie odbiło się szerokim echem wśród miłośników biegów.

fotorelacja:

 

123456789101112131415161718202122232525262829303132
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr 5/2023 Kierownika GOPS

2023-04-28
Zarządzenie 5/2023 Kierownika GOPS
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Wielkanocne

2023-04-06
Życzenia świąteczne
Ikonka symbolizująca artykuł

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE POSZUKUJE RODZIN WSPIERAJĄCYCH.

2023-04-04

Za statusem rodziny wspierającej stoją zwykli ludzie. Sąsiedzi, single, seniorzy, rodziny z dziećmi
i małżeństwa bezdzietne. Dla dzieci jednak, z którymi spędzają czas, nie są wcale zwykli - poświęcają im swoją uwagę i czas.

Wspierają z potrzeby serca, nieproszeni. Bo widzą, że rodzina po sąsiedzku jest mało zaradna
i słabo sobie radzi z życiowymi wyzwaniami, przede wszystkim z wychowaniem dzieci. Wtedy oferują pomoc. Sąsiedzi z klatki obok albo piętra wyżej. Seniorzy, którzy mają sporo czasu i chętnie spędzą go z dziećmi. Ale nie tylko. Single też się świetnie odnajdują w bibliotece, na spacerze, w zoo czy na placu zabaw. Robią to bezinteresownie w charakterze rodziny wspierającej, czyli poświęcającej swój czas potrzebującym dzieciom.

Pomagać, czyli wspierać, może tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu i chce poświęcić go innej osobie, w tym przypadku najczęściej dziecku.

Co ważne i warto o tym pamiętać, rodzina wspierająca współpracuje z GOPS i asystentem rodziny, dzięki czemu efektywność działań jest jeszcze większa.

W Kłodawie rodzin potrzebujących sąsiedzkiego wsparcia jest dużo. A pomoc dzieciom jest nieoceniona. Daje nie tylko wewnętrzną satysfakcję, że jest się potrzebnym, że robi się coś dobrego. To przede wszystkim ślad, jaki zostawia się w życiu młodego człowieka. Czytając dzieciom książki, odrabiając z nimi lekcje, spacerując i rozmawiając, dajemy im znacznie więcej, niż może się nam wydawać. Kształtujemy ich osobowość, uczymy pewności siebie, pomagamy uzyskać lepsze wyniki w nauce, a tym samym zapewniamy lepszy start w dorosłe życie.

Wspieranie odbywa się na mocy porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Kłodawa. Podpisana umowa określa m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Rolą kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej jest skuteczne pomaganie mniej zaradnym rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia. Pomoc świadczona jest mieszkańcom gminy Kłodawa, klientom GOPS, a status rodziny wspierającej określa art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,

 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,

 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,

 • przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

1. złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, 66-415 Kłodawa, ul. Kościelna 10, w godzinach pracy: poniedziałek 7.30- 17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30- 14-00.

2. udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

3. uzyskać pozytywną opinię GOPS,

Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielą pracownicy GOPS w Kłodawie pod numerem telefonu 957-216-663

Ikonka symbolizująca artykuł

Złóż wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) przez aplikację mobilną.

2023-02-15
plakat mZUSlogo Zus
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważny komunikat

2023-01-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przypomina, że zgodnie z art 30 ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach słuzących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wnioski o dodatek elektryczny można składać do dnia 01 lutego 2023 r.

Wszystkie wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR WNIOSKÓW O DODATEK GAZOWY W 2023 R.

2023-01-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że można już składać wnioski o refundację podatku VAT z faktury za zużyty gaz do ogrzewania domu lub mieszkania.

15 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Refundacji podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Ważne kryterium dochodowe

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, czyli:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o refundację podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 2. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 5. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 6. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Gdzie można złożyć wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
 • tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Załączniki:

 1. Wniosek o rekompensatę podatku Vat na gaz w 2023 r. (plik docx 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Posiłek w szkole i w domu"

2023-01-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż  z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zmiana podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy z Programu do 200% kryterium ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.

- dla osoby samotnej – 1552,00 zł,

- dla osoby w rodzinie 1200,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Osoby chcące skorzystać z w/w pomocy proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy ośrodka.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr. 2/2023

2023-04-12

Zarządzenie nr. 2/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 2/23 (plik pdf 1863KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023
Link do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Programu „Wspieraj Seniora”- edycja 2021- Kontynuacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności