Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Terminy wypłat świadczeń- październik 2022

Data publikacji: 2022-09-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu pzździerniku 2022 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego
- 14 październik 2022 roku;
Świadczenia z pomocy społecznej
- 27 październik 2022 roku;

Terminy wypłat świadczeń - wrzesień 2022

Data publikacji: 2022-08-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu wrześniu 2022 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne
- 15 wrzesień 2022 roku;
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 19 wrzesień 2022 roku;
Świadczenia z pomocy społecznej
- 27 wrzesień 2022 roku;

Terminy wypłat świadczeń - sierpień 2022

Data publikacji: 2022-08-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu sierpniu 2022 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne
- 12 sierpień 2022 roku;
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 19 sierpień 2022 roku;
Świadczenia z pomocy społecznej
- 26 sierpień 2022 roku;

Terminy wypłaty świadczeń- lipiec 2022

Data publikacji: 2022-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu lipcu 2022 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne
- 14 lipiec 2022 roku;
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 19 lipiec 2022 roku;
Świadczenia z pomocy społecznej
- 27 lipiec 2022 roku;

Terminy wypłaty świadczeń- czerwiec 2022

Data publikacji: 2022-05-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu czerwcu 2022 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne
- 15 czerwiec 2022 roku;
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
- 20 czerwiec 2022 roku;
Pomoc społeczna
- 28 czerwiec 2022 roku;

Terminy wypłat świadczeń- maj 2022

Data publikacji: 2022-04-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu maju 2022 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 13 maj 2022 roku;
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
- 19 maj 2022 roku;
Pomoc społeczna
- 26 maj 2022 roku;

Terminy wypłat świadczeń- kwiecień 2022

Data publikacji: 2022-04-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu kwietniu 2022 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
- 14 kwiecień 2022 roku;
Pomoc społeczna
- 27 kwiecień 2022 roku

Terminy wypłaty świadczeń- marzec 2022

Data publikacji: 2022-03-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu marcu 2022 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 marzec 2022 roku;
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
- 18 marzec 2022 roku;
Pomoc społeczna
- 28 luty 2022 roku;

Terminy wypłaty świadczeń- luty 2022 r.

Data publikacji: 2022-02-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu lutym 2022 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 luty 2022 roku;
Pomoc społeczna
- 25 luty 2022 roku;

Terminy wypłaty świadczeń- styczeń 2022r.

Data publikacji: 2022-01-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu styczniu 2022 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 14 stycznia 2022 roku;
Pomoc społeczna
- 28 stycznia 2022 roku;

Terminy wypłat- grudzień 2021r.

Data publikacji: 2021-12-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu grudniu 2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 13 grudnia 2021 roku;
Pomoc społeczna
- 20 grudnia 2021 roku;

Terminy wypłat- listopad 2021r.

Data publikacji: 2021-11-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu listopad 2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 listopad 2021 roku;
Pomoc społeczna
- 26 listopad 2021 roku;
 

Terminy wypłat październik 2021r.

Data publikacji: 2021-10-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu październiku 2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 październik 2021 roku;
Pomoc społeczna
- 27 październik 2021 roku;
 

Terminy wypłat wrzesień 2021r.

Data publikacji: 2021-09-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu wrzesień 2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 września 2021 roku;
Pomoc społeczna
- 28 września 2021 roku;
 

Terminy wypłat sierpień 2021r.

Data publikacji: 2021-07-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu sierpniu 2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 13 sierpnia 2021 roku;
Pomoc społeczna
- 30 sierpnia 2021 roku;
 

Terminy wypłat lipiec 2021r.

Data publikacji: 2021-07-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiąclipcu2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 lipiec 2021 roku;
Pomoc społeczna
- 28 lipiec 2021 roku;
 

Terminy wypłat czerwiec 2021r.

Data publikacji: 2021-06-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu czerwcu 2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 czerwiec 2021 roku;
Pomoc społeczna
- 28 czerwiec  2021 roku;
 

Terminy wypłat- maj 2021r.

Data publikacji: 2021-04-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu maju 2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
 Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 13 maja 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 14 maja 2021 roku- osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
Pomoc społeczna
- 26 maja  2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 27 maja 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat kwiecień 2021r.

Data publikacji: 2021-03-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu kwietniu 2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
 Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 kwietnia 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 kwietnia 2021 roku- osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
Pomoc społeczna
- 27 kwietnia 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 kwietnia 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat marzec 2021r.

Data publikacji: 2021-03-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu marcu 2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
 Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 marca 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 marca 2021 roku- osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
Pomoc społeczna
- 25 marca 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 26 marca 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat- luty 2021r.

Data publikacji: 2021-02-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu lutym 2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 luty 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 luty 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 25 luty 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 26 luty 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat- styczeń 2021r.

Data publikacji: 2021-01-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu styczniu 2021 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 14 stycznia 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 15 stycznia 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 28 stycznia 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 29 stycznia 2021 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat- grudzień 2020r.

Data publikacji: 2020-12-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu grudniu 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 14 grudnia 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 15 grudnia 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 21 grudnia 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 22 grudnia 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Termin wypłat- listopad 2020

Data publikacji: 2020-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu październiku 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 12 listopad 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 13 listopad 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 26 listopad 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 27 listopad 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Termin wypłat- październik 2020

Data publikacji: 2020-09-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu październiku 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 październik 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 październik 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 28 październik 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 29 październik 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Termin wypłat- wrzesień 2020

Data publikacji: 2020-09-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w miesiącu wrześniu 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 września 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 września 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 28 września2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 29 września 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat- sierpień 2020r.

Data publikacji: 2020-07-21


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w sierpniu 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 13 sierpień 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 14 sierpień 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 27 sierpień 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 30 sierpień 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat- lipiec 2020r.

Data publikacji: 2020-07-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w lipcu 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 lipca 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 lipca 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 29 lipca 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 30 lipca 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat- czerwiec 2020r.

Data publikacji: 2020-06-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w czerwcu 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 czerwca 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 czerwca 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 25 czerwca 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 26 czerwca 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat- maj 2020r.

Data publikacji: 2020-05-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w maju 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 14 maj 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 15 maj 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 27 maj 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 maj 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat - kwiecień 2020r.

Data publikacji: 2020-04-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w kwietniu 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 kwiecień 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 kwiecień 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 28 kwiecień 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 29 kwiecień 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat - marzec 2020r.

Data publikacji: 2020-03-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w marcu 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 12 marzec 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 13 marzec 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 26 marzec 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 27 marzec 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Załączniki:

  1. Terminy wypłat - marzec 2020r. (plik doc 30KB)

Terminy wypłat- marzec 2020r.

Data publikacji: 2020-02-12


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w marcu 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 12 marzec 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 13 marzec 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 26 marzec 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 27 marzec 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat - luty 2020r.

Data publikacji: 2020-01-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w lutym 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 13 luty 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 14 luty 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 27 luty 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 luty 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat- STYCZEŃ 2020Rr

Data publikacji: 2019-12-23Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w styczniu 2020 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 styczeń 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 styczeń 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 29 styczeń 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 30 styczeń 2020 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat- grudzień 2019r.

Data publikacji: 2019-11-20


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w grudniu 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 12 grudzień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 13 grudzień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 19 grudzień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 20 grudzień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat- listopad 2019

Data publikacji: 2019-10-21


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w listopadzie 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 14 listopad 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 15 listopad 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 27 listopad 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 listopad 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Treminy wypłat- październik 2019r.

Data publikacji: 2019-09-19Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w październiku 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 październik 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 październik 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 29 październik 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 30 październik 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat- wrzesień 2019r.

Data publikacji: 2019-09-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty we wrześniu 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 16 wrzesień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 17 wrzesień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 26 wrzesień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 27 wrzesień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

terminy wypłat- sierpień 2019r.

Data publikacji: 2019-08-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w sierpniu 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 13 lipiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 14 lipiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 28 lipiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 29 lipiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat- lipiec 2019r.

Data publikacji: 2019-07-09


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w lipcu 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 lipiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 lipiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 30 lipiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 31 lipiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat- czerwiec 2019r.

Data publikacji: 2019-05-16


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w czerwcu 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 13 czerwiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 14 czerwiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 27 czerwiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 czerwiec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat- maj 2019r.

Data publikacji: 2019-04-19


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w maju 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 maj 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 maj 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 29 maj2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 30 maj 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat- kwiecień 2019r.

Data publikacji: 2019-03-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w kwietniu 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 kwiecień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 kwiecień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 29 kwiecień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 30 kwiecień 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat- marzec 2019r.

Data publikacji: 2019-02-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w marcu 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 14 marzec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 15 marzec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 27 marzec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 marzec 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

termin wypłat- luty 2019r.

Data publikacji: 2019-01-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w lutym 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 14 luty 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 15 luty 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 27 luty 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 luty 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat na styczeń 2019r.

Data publikacji: 2018-12-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w styczniu 2019 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 styczeń 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 styczeń 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 29 styczeń 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 30 styczeń 2019 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat grudzień 2018r.

Data publikacji: 2018-11-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w grudniu 2018 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 12 grudzień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 13 grudzień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 19 grudzień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 20 grudzień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat za październik 2018r.

Data publikacji: 2018-09-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w październiku 2018 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 październik 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 październik 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 29 październik 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 30 październik 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

terminy wypłat za wrzesień 2018r.

Data publikacji: 2018-08-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty we wrześniu 2018 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 13 wrzesień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 14 wrzesień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 26 wrzesień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 27 wrzesień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,

Terminy wypłat za sierpień 2018r.

Data publikacji: 2018-07-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w sierpniu 2018 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 13 sierpień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 14 sierpień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 29 sierpień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 30 sierpień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat za lipiec 2018r.

Data publikacji: 2018-06-13Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w lipcu 2018 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 12 lipiec 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 13 lipiec 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 30 lipiec 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 31 lipiec 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat za czerwiec 2018r.

Data publikacji: 2018-05-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w czerwcu 2018 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 14 czerwiec 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 15 czerwiec 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 27 czerwiec 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 czerwiec 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat za maj 2018r.

Data publikacji: 2018-04-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w maju 2018 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 15 maj 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 maj 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 28 maj 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 29 maj 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat za kwiecień 2018

Data publikacji: 2018-03-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w kwietniu 2018 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
- 12 kwiecień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 13 kwiecień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 26 kwiecień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 27 kwiecień 2018 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat za marzec 2018r.

Data publikacji: 2018-02-28

Terminy wypłat za marzec 2018r.

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłat za marzec 2018r."

Terminy wypłat za listopad 2017 r.

Data publikacji: 2017-10-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w listopadzie 2017 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
15 listopad 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
16 listopad 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
28 listopad 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
29 listopad 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat za październik 2017 r.

Data publikacji: 2017-09-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w październiku 2017 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
16 październik 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
17 październik 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
26 październik 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
27 październik 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat za wrzesień 2017 r.

Data publikacji: 2017-08-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty we wrześniu 2017 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
- 14 września 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 15 września 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna oraz dodatkowe wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- 27 września 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 września 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat za sierpień 2017 r.

Data publikacji: 2017-07-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w sierpniu 2017 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
16 sierpień 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
17 sierpień 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
29 sierpień 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
30 sierpień 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat w czerwcu 2017 roku

Data publikacji: 2017-05-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w czerwcu 2017 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
- 13 czerwca 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 14 czerwca 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna oraz dodatkowe wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- 28 czerwca 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 29 czerwca 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat w maju 2017 roku

Data publikacji: 2017-04-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w maju 2017 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
- 15 maja 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 maja 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna oraz dodatkowe wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- 29 maja 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 30 maja 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat w kwietniu 2017 roku

Data publikacji: 2017-03-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w kwietniu 2017 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
- 13 kwiecień 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 14 kwiecień 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna oraz dodatkowe wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- 27 kwiecień 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 kwiecień 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat w marcu 2017 roku

Data publikacji: 2017-02-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w marcu 2017roku będą odbywać się
w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze
15 marca 2017roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
16 marca 2017roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
29 marca 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
30 marca 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat w lutym 2017 roku

Data publikacji: 2017-01-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w lutym 2017 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
- 15 luty 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 luty roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna oraz dodatkowe wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- 27 luty 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 luty 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco

Terminy wypłat w styczniu 2017 roku

Data publikacji: 2017-01-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w styczniu 2017 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
- 16 stycznia 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 17 stycznia roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna oraz dodatkowe wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- 30 stycznia 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 31 stycznia 2017 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat w grudniu 2016 roku

Data publikacji: 2016-11-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w grudniu 2016 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
- 14 grudnia 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 15 grudnia 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna oraz dodatkowe wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- 21 grudnia 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 22 grudnia 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat w listopadzie 2016 roku

Data publikacji: 2016-10-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w listopadzie 2016 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
- 15 listopada 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 listopada 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna oraz dodatkowe wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- 28 listopada 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 29 listopada 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat w październiku 2016 roku

Data publikacji: 2016-09-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w październiku 2016 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
- 17 października 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 18 października 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna oraz dodatkowe wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- 27 października 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 października 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłat w październiku 2016 roku"

Terminy wypłat we wrześniu 2016 roku

Data publikacji: 2016-09-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty we wrześniu 2016 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze
- 15 września 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 września 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna oraz dodatkowe wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- 27 września 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do O,
- 28 września 2016 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż,
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.

Terminy wypłat świadczeń w kwietniu 2015 roku

Data publikacji: 2015-03-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1-go marca 2015 roku wypłaty świadczeń będą odbywać się
w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Kłodawie. Osoby uprawnione w dniu wypłat będą stawiać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, gdzie otrzymają druk wypłaty KW. Z tym drukiem należy udać się do banku w celu otrzymania świadczenia. Koniecznym jest posiadanie przy sobie ważnego dowodu osobistego, bez niego świadczeniobiorca nie otrzyma świadczenia. Druk KW będzie ważny 5 dni roboczych.

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłat świadczeń w kwietniu 2015 roku"

Nowa forma wypłat świadczeń

Data publikacji: 2015-02-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1-go marca 2015 roku wypłaty świadczeń będą odbywać się
w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Kłodawie. Osoby uprawnione w dniu wypłat będą stawiać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, gdzie otrzymają druk wypłaty KW. Z tym drukiem należy udać się do banku w celu otrzymania świadczenia. Koniecznym jest posiadanie przy sobie ważnego dowodu osobistego, bez niego świadczeniobiorca nie otrzyma świadczenia. Druk KW będzie ważny 5 dni roboczych.

Czytaj całość publikacji "Nowa forma wypłat świadczeń"

Zmiana terminów wypłat

Data publikacji: 2014-01-02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1 stycznia 2014 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w kasie tut. Ośrodka w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

Termin wypłaty świadczeń z pomocy społecznej

Data publikacji: 2011-11-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w grudniu 2011 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane od 20-go grudnia 2011 roku.
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021Link do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023Link do Programu „Wspieraj Seniora”- edycja 2021- Kontynuacja