ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy realizowane ze środków funduszy celowych ❯ Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022
← Powrót do strony głównej

Programy realizowane ze środków funduszy celowych ❯ Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022

Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022 ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

2022-05-12

DOFINANSOWANIE: 50.400,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  50.400,00 ZŁ

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, zwany dalej „Programem” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie na podstawie zawartej pomiędzy Gminą Kłodawa a Wojewodą Lubuskim umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022r środków z Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Głównym jego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

 

Program ma za zadanie zapewnić wzmocnienie systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością.
 Pomoc w formie dziennych usług opieki wytchnieniowej ma na celu odciążenie opiekunów od ich codziennych obowiązków, czas ten będą mogły przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022

Załączniki:

  1. Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 (plik pdf 332KB)
  2. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY REKRUTACJI I REAZLIACJI PROGRAMU 2022 (plik pdf 196KB)
  3. zalacznik nr 7 do programu - 2022 (plik pdf 154KB)
  4. Załącznik nr 8 do programu - 2022 (plik pdf 183KB)
  5. Załącznik nr 9 do programu - 2022 (plik pdf 170KB)
  6. Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022 (plik pdf 622KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023
Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności