Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Programy realizowane ze środków funduszy celowych - wybierz podmenu:

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2021 ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Data publikacji: 2022-05-12

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2021
ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY


DOFINANSOWANIE: 33.250,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  33.250,00 ZŁ

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021, zwany dalej „Programem” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie na podstawie zawartej pomiędzy Gminą Kłodawa a Wojewodą Lubuskim umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021r środków z Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Głównym jego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Program ma za zadanie zapewnić wzmocnienie systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością.
 Pomoc w formie dziennych usług opieki wytchnieniowej ma na celu odciążenie opiekunów od ich codziennych obowiązków, czas ten będą mogły przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

Opieka Wytchnieniowa- edycja 2021

Załączniki:

  1. Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 (plik pdf 895KB)
  2. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY REKRUTACJI I REAZLIACJI PROGRAMU 2021 (plik pdf 1119KB)
  3. zalacznik nr 7 do programu - 2021 (plik pdf 454KB)
  4. zalacznik nr 8 do programu - 2021 (plik pdf 536KB)
  5. zalacznik nr 9 do programu - 2021 (plik pdf 602KB)
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021Link do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023Link do Programu „Wspieraj Seniora”- edycja 2021- Kontynuacja