ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy realizowane ze środków funduszy celowych ❯ Program wieloletni „Senior+”- edycja 2015-2020
← Powrót do strony głównej

Programy realizowane ze środków funduszy celowych ❯ Program wieloletni „Senior+”- edycja 2015-2020

Ikonka symbolizująca artykuł

Program wieloletni „Senior+”- edycja 2015-2020

2022-05-12
senior-plus

Program „Senior+” na lata 2015–2020, zwany dalej „Programem”, zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej „jednostkami samorządu”,
w zakresie realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583
i 1948), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”.

Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej
i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego).

W Gminie Kłodawa, działają na podstawie Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, funkcjonują trzy Kluby „Senior+” w miejscowościach:  Santocko od 2018r., Różanki od 2020r., Chwalęcice od 2021r., które pełnią funkcję miejsca spotkań i ludzkich interakcji oraz wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo, wieku 60 lat i więcej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie od 2020 roku koordynuje i zarządza działalnością placówek. Seniorzy mają możliwość korzystania z szerokiego wachlarza zajęć,
tj.: zajęć edukacyjnych, zajęć kulturowo-oświatowych, zajęć z aktywności ruchowej
i kinezyterapii.

 

Więcej informacji w zakładce: Klub Senior+

Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023
Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności