ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy realizowane ze środków funduszy celowych ❯ Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
← Powrót do strony głównej

Programy realizowane ze środków funduszy celowych ❯ Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ikonka symbolizująca artykuł

Zgłoszenia do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-09-15

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kłodawa do programu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą asystenta osobistego, jak również samych asystentów.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca

  • załatwianiu spraw urzędowych;

  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2023 r. poz.647,1407 i 1429).

Zgłoszenia do programu w formie - karty zgłoszenia przyjmowane są do dnia 07.09.2023r.
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa nr.
tel. 95 7216663 email: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl

 

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia- Program Asystent osoby z niepełnosprawnością edycja 2024 (plik pdf 188KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023
Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności