Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Programy realizowane ze środków budżetu państwa - wybierz podmenu:

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I DOMU” – EDYCJA 2019-2023 ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Data publikacji: 2022-05-12

DOFINANSOWANIE: 126.000,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  210.000 ZŁ

Wieloletni rządowy program  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 skierowany jest na  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.
 

Świadczenia te realizowane są w formie:
- posiłku,
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
 

"Posiłek w szkole i w domu" docelowo zastępuje program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

„POSIŁEK W SZKOLE I DOMU” – EDYCJA 2019-2023
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021Link do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023Link do Programu „Wspieraj Seniora”- edycja 2021- Kontynuacja