ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy realizowane ze środków budżetu państwa ❯ Program „Wspieraj Seniora”- edycja 2021- Kontynuacja
← Powrót do strony głównej

Programy realizowane ze środków budżetu państwa ❯ Program „Wspieraj Seniora”- edycja 2021- Kontynuacja

Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” - EDYCJA 2021-KONTYNUACJA ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

2022-05-12
Logo Wspieraj Seniora

DOFINANSOWANIE: 2.000,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  2.000,00 ZŁ

Zgodnie z Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2020, zwanym dalej „Programem”  ośrodki pomocy społecznej realizują pomoc skierowaną do osób starszych w wieku 70 lat i powyżej.

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 Program „Wspieraj Seniora” wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia.

            Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Pomoc  może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Mechanizm udzielenia pomocy:

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

    W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia mogą skorzystać z Programu. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz braku możliwości wsparcia ze strony rodziny lub sąsiadów.

     Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

WSPIERAJ SENIORA - EDYCJA 2021-KONTYNUACJA
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023
Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności